PFHBiPM
Aktualności

Wyniki oceny wartości hodowlanej – harmonogram publikacji na 2022

Hodowla | |

Szanowni Hodowcy,
poniżej przedstawiamy terminy publikacji wyników ocen genomowych dla buhajów i samic na 2022 rok. 

Jak zwykle wyniki samic opublikowane będą na stronie https://www.cgen.pl/indeksy/ w sekcji „Podsumowanie genotypowania”. Wyniki dostępne będą również w Programie SOL oraz na stronie www.ocenagenomowa_krowy.izoo.krakow.pl 

Od oceny kwietniowej w sezonach głównych wyniki krajowej OWH samic będą publikowane tydzień później niż oceny krajowe i międzynarodowe buhajów. Jednocześnie informujemy o datach przesyłania próbek do Laboratorium Genetyki Bydła PFHBiPM. Dotyczy to samic, dla których zlecono szacowanie genomowej wartości hodowlanej. Pozostałe usługi świadczone przez PFHBiPM w zakresie badań genetycznych bydła wykonywane są niezależnie od tego harmonogramu.