PFHBiPM
Aktualności

Wyniki kolejnej kontroli KCHZ – cała prawda o PFHBiPM

| Informacje

W dniu 30.06.2023 zakończyła się czteromiesięczna, nadzwyczajna kontrola prowadzona przez KCHZ – Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt. Kontrolą objęto okres od 01.01.2022 do 27.02.2023. Działania kontrolne prowadzone były na zlecenie wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – pana Rafała Romanowskiego

Celem kontroli było sprawdzenie rzetelności rozliczenia przez PFHBiPM zadań finansowanych z budżetu państwa PFHBiPM a także prawidłowości realizacji  przez PFHBiPM programów hodowlanych w zakresie prowadzenia oceny wartości użytkowej i ksiąg hodowlanych bydła ras mlecznych. Działania Polskiej Federacji związane z realizacją ww. zadań sprawdzono pod względem ich zgodności z programami hodowlanymi dla bydła obowiązującymi w badanym okresie, z wymogami unijnego rozporządzenia (UE) 2016/1012  oraz wytycznymi International Committe for Animal Recording (ICAR). Kontrola miała charakter kompleksowy i wielowątkowy.

W przedstawionym w siedzibie PFHBiPM dnia 05.07.2023 roku protokole z kontroli stwierdzono, że „w wyniku kontroli prawidłowości realizacji programów hodowlanych w zakresie prowadzenia oceny wartości użytkowej i ksiąg hodowlanych bydła ras polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej oraz simentalskiej nie stwierdzono uchybień”.

Kontrolujący nie dopatrzyli się także żadnych uchybień w dysponowaniu przez PFHBiPM środkami z dotacji budżetowych udzielonych w 2022 roku.