PFHBiPM
Aktualności

Wyjazdowe posiedzenie Zarządu WZHiPB

Paweł Reszel | | Wielkopolski ZHiPB

Wyjazdowe posiedzenie Zarządu Wielkopolskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła odbyło się w Gniewie.

W pierwszym dniu wyjazdu uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia gospodarstwa rolnego, którego właścicielami są: Przemysław Jagła – prezes WZHiPB oraz jego syn Dominik. Hodowcy mieli możliwość poznania techniki świeżo wybudowanego jałownika i przyjrzenia się pracy robotów udojowych, które w tej oborze pracują już od dziesięciu lat. Po pobycie w gospodarstwie, grupa udała się w dalszą podróż. W czasie podróży uczestnicy zwiedzili Chełmno, miasto pełne zabytków, ulokowane na 9 wzgórzach otoczonych Wisłą. Spacerując wraz z przewodnikiem po chełmińskich zabytkach poznali przeszłość miasta i historię przypisania miastu Chełmno miana polskiej stolicy zakochanych.

W drugim dniu wyjazdu uczestnicy udali się do Cieszymowa, gdzie znajduje się jedno z największych w tym rejonie, gospodarstw zajmujących się w hodowlą bydła mlecznego – Gospodarstwo Rolne Fortune Sp. z o.o. Cieszymowo od kilkunastu już lat jest zarządzane przez pana Macieja Bauryczę, który swoje rodzinne korzenie posiada właśnie w Wielkopolsce. Hodowcy wsłuchując się w prelekcję głównego hodowcy pani Renaty Gurbowicz-Nowak mieli możliwość zwiedzenia całego gospodarstwa. Proces zwiedzania wiódł poprzez obory wolnostanowiskowe, jałownik oraz porodówkę. Nie zabrakło też tematów dotyczących techniki zakiszania i przygotowywania pasz dla krów mlecznych oraz samego sytemu doju w tym gospodarstwie. Wrażenie na zwiedzających wywarł postęp techniczny jaki rysuje się w gospodarstwie, nowoczesne rozwiązania, a także poziom hodowlany stada, które wyróżnia się wysoką wydajnością mleczną i parametrami hodowlanymi. Potwierdzeniem są dyplomy i puchary za osiągnięcia oraz liczne tytuły czempionów i superczempionów na wystawach bydła mlecznego.

W godzinach popołudniowych tego dnia odbyło się posiedzenie Zarządu WZHiPB, połączone z uroczystą kolacją wigilijną. W czasie trwania obrad wysłuchano obszernego sprawozdania prezesa Przemysława Jagły, dotyczącego działalności Związku podczas mijającego roku. Poruszono wiele ważnych kwestii działalności zarówno WZHiPB a także bieżących spraw PFHBiPM. Swoją obecnością wielkopolskich hodowców zaszczycili goście w osobach: Prezydenta PFHBiPM pana Leszka Hądzlika, dyrektora PFHBiPM pana Stanisława Kautza, oraz dyrektora Regionu Oceny Poznań pana Mariusza Chrobota wraz z kierownikiem zespołu oceny w RO Poznań panem Eugeniuszem Sierszulskim. Na zakończenie obrad prezes WZHiPB, pan Przemysław Jagła złożył wszystkim przybyłym życzenia świąteczne po których wszyscy zasiedli do wspólnej kolacji wigilijnej. W drodze powrotnej wielkopolscy hodowcy, dzięki uprzejmości dyrekcji Regionu Oceny Bydgoszcz, mieli możliwość wizyty w siedzibie Regionu w Minikowie z okazją zobaczenia laboratorium oceny mleka. Po wyczerpującym i dość mocno wysyconym programie wyjazdu, wszyscy zmęczeni ale uśmiechnięci wrócili do swoich domów.