PFHBiPM
Aktualności

Wydajności ocenianych krów mlecznych w 2022 roku według województw

| Ocena wartości użytkowej

Polska jest krajem zróżnicowanym pod względem wydajności krów ocenianych w zakresie cech mlecznych. W minionym 2022 r. najwyższe przeciętne wydajności mierzone w kg mleka osiągane były w województwach zlokalizowanych w zachodniej części kraju. Zajęły one pierwszych pięć miejsc w rankingu pod względem średniej wydajności krów w poszczególnych województwach.

Najwyższe przeciętne wydajności mleka na krowę odnotowano w województwie opolskim (10 244 kg) i lubuskim (10 103 kg). Ponadto, województwo lubuskie wyróżnia się przeciętnie największą liczbą krów w ocenianym, stadzie, wynoszącą 115 sztuk. Hodowcy z siedmiu województw mogą pochwalić się wydajnościami mleka powyżej średniej krajowej, która przypomnijmy, przeciętnie wynosi 9 037 kg, a są to: opolskie, śląskie, dolnośląskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie i lubuskie. Natomiast dziewięć województw osiągnęło wyniki poniżej przeciętnej krajowej wydajności mleka na ocenianą krowę, są to: lubelskie, mazowieckie, podlaskie, łódzkie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie, podkarpackie i małopolskie. Najwyższe wydajności w zakresie przeciętnej sumy kg tłuszczu i białka powyżej 700 kg uzyskano w sześciu województwach: zachodniopomorskim, śląskim, wielkopolskim, dolnośląskim, lubuskim i opolskim

Najliczniejsze populacje krów ocenianych (pow. 100 tys. krów objętych owub) w zakresie cech mlecznych zlokalizowane są w województwach: wielkopolskim, podlaskim i mazowieckim.

Zachęcamy do bliższego zapoznania się ze szczegółowymi danymi dotyczącymi wydajności krów w poszczególnych województwach, które przedstawione są w tabeli razem z informacjami o liczbie krów i stad oraz wynikami użytkowości rozpłodowej.