PFHBiPM
Aktualności

Wybory w Okręgowym Związku Hodowców Bydła w Koszalinie

Dyrektor Biura – Rafał Sieradzki | | Informacje

W dniu 22.02.2023 roku w zabytkowym pałacu w Rymaniu odbył się Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy delegatów-członków OZHB w Koszalinie. Urokliwe miejsce przyciągnęło dużą liczbę hodowców decydujących o władzach Związku. Po części sprawozdawczej za okres kadencji 2019-2023 i przedstawieniu bilansów finansowych organizacji, które obecni delegaci zaakceptowali jednogłośnie nastąpiła część wyborcza. Najpierw wybrano Prezesa Związku, następnie pozostałych członków Zarządu, skład Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

Oto pełen skład nowych władz Związku.

Zarząd:
Prezes – Emil Szczegielniak
Wiceprezes – Krzysztof Ossowski
Sekretarz – Salomea Biała
Skarbnik – Maria Ścibior

Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca – Katarzyna Jączkowska

Członkowie:
Marcin Gałka i Dawid Żak

Sąd Koleżeński:
Przewodnicząca – Katarzyna Topolska

Członkowie:
Sebastian Górski, Mateusz Jakubowski, Michał Kujawski i Jacek Sominka

Nowi przedstawiciele władz podziękowali za pracę i zaangażowanie ustępującym hodowcom i przedstawili po krótce swoje plany na lata 2023-2027. W części szkoleniowej prelekcję o dobrostanie zwierząt i ekoschematach przedstawił Pan Piotr Borkowski, który jest doradcą ogólnym w Polskiej Federacji. Obrady zakończył obiad w zabytkowym pałacu, który klimatem i atmosferą ujął zgromadzonych gości.

Życzymy nowym władzom owocnej i pożytecznej dla hodowców kadencji, a ustępującym – głośne: DZIĘKUJEMY za czas i zaangażowanie w pracy na rzecz hodowli bydła.