PFHBiPM
Aktualności

Wskaźnik żywności FAO najwyższy od 5 lat

Dorota Śmigielska | | Rynek mleka

Przy wyliczaniu wskaźnika cen żywności FAO brane są pod uwagę indeksy cen pięciu najważniejszych grup towarowych na rynkach międzynarodowych: mięsa, produktów mleczarskich, zbóż, cukru i olejów roślinnych. 

W grudniu 2019 roku wskaźnik cen żywności FAO wzrósł o 2,5% w porównaniu do listopada i wyniósł 181,7. Jest to najwyższy odnotowany poziom od grudnia 2014 roku. Światowe ceny żywności wzrosły trzeci miesiąc z rzędu a przyczynił się do tego duży popyt na oleje roślinne.  Średnia wartość wskaźnika w 2019 roku wynosiła 171,5 punktu, to jest o około 1,8% więcej niż w 2018 roku. 

Wskaźnik cen cukru w grudniu wzrósł o 4,8% w porównaniu do listopada. Było to spowodowane wzrostem cen ropy naftowej, co przyczyniło się, że w Brazylii znaczne ilości trzciny cukrowej przeznaczono na produkcję etanolu – zmniejszyła się dostępność cukru na rynku światowym. 

Drugim wskaźnikiem, który odnotował wzrost był wskaźnik cen olejów roślinnych, wzrost wyniósł 9,4% i był to szósty wzrost z rzędu. Poprawa koniunktury spowodowana była wysokimi cenami oleju palmowego. Popyt na tego rodzaju olej rośnie zwłaszcza ze story producentów biodiesla. Wzrost ceny odnotowały również oleje: sojowy, słonecznikowy i rzepakowy.  

Wskaźnik cen zbóż w analizowanym okresie wzrósł o 1,4%. Wzrost spowodowany był głównie wysokimi cenami pszenicy, na którą rośnie popyt ze strony Chin. Ceny kukurydzy i ryżu pozostały stabilne.  

Wskaźnik cen mięsa ukształtował się na poziomie 191,6 i był na podobnym poziomie jak w listopadzie, jednak o 18% wyższy niż w grudniu 2018 roku. Wynikało to z dużego popytu na mięso wieprzowe ze strony Azji oraz wewnątrzunijnym zwiększonym popytem przed świętami.  

Duży wzrost wskaźnika odnotowano również w przypadku wyrobów mlecznych. W grudniu wskaźnik cen wzrósł o 3,3% w porównaniu do listopada. Na wzrost wskaźnika wpłynęły głównie ceny sera, o 8% wyższe. Wzrost cen wynikał z mniejszej podaży tego produktu ze strony Unii Europejskiej i Oceanii.