PFHBiPM
Aktualności

Wiosenne spotkanie śląskich hodowców

| Śląski ZHBiPM

Śląski Związek Hodowców Bydła w dniu 22 marca zorganizował spotkanie szkoleniowe dla hodowców. Spotkanie odbyło się w Goleszowie. Uczestniczyło w nim 50 hodowców z województwa śląskiego.

Podczas tego spotkania prezes Zbigniew Chwastek omówił działalność Śląskiego Związku Hodowców i Producentów Mleka w Katowicach. Kolejnymi tematami, które podejmowano podczas spotkania były sprawy dotyczące prawidłowego żywienie bydła przedstawione przez przedstawicieli De Heus oraz sposoby i środki stosowane do nawożenie użytków zielonych – firma ADOB. Doradca hodowlany PFHBiPM, Piotr Kowol omówił i przedstawił sprawy dotyczące genotypowania zwierzat. Pracownicy PFHBiPM Arkadiusz Pach i Teresa Kurowska przedstawili najnowszą szeroką ofertę usług PFHBiPM. Największym zainteresowaniem cieszył się wykład prezesa OZHB w Opolu, Martina Ziaja. Temat „Zielony ład i wojna” i jego wpływ na polską hodowlę to był strzał w dziesiątkę. Hodowcy z wielkim zainteresowaniem wysłuchali tego wystąpienia nagradzając prelegenta gromkimi brawami. Spotkanie zakończyło się wspólnym obiadem. Prezes Zbigniew Chwastek serdecznie podziękował wszystkim zebranym za przybycie a tym samym zamknął spotkanie.