PFHBiPM
Aktualności

Warto było to zobaczyć – OHZ sp. z o.o. Gajewo

Regina Stefańska | | Pomorski ZHBM

6 listopada br. Ewelina Wolska, inspektor i jednocześnie dyrektor biura Pomorskiego Związku Hodowców Bydła Mlecznego w Gdańsku, korzystając z uprzejmości prezesa OHZ Gajewo sp. z o.o., Krzysztofa Tomasika, zorganizowała w gospodarstwie wyjątkowy, wyjazdowy Zarząd Pomorskiego Związku Hodowców Bydła Mlecznego z siedzibą w Gdańsku.

Część merytoryczna odbyła się w świetlicy należącej do OHZ Gajewo. Następnie była okazja do zwiedzenia gospodarstwa w Tragaminie.

Ośrodek Hodowli Zarodowej Gajewo jest jedną z 41 strategicznych spółek Skarbu Państwa wywierającą dominujący wpływ na postęp w hodowli zwierząt i roślin. Powyższa spółka należy do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Spółkę wyróżniają trzy działy produkcji:

  • roślinny,
  • chowu i hodowli zarodowej bydła,
  • oraz produkcji i sprzedaży energii elektrycznej z własnej biogazowni.

 

Produkcja Roślinna
OHZ Gajewo gospodaruje na powierzchni ponad 1000 ha. Co roku zbiera

  • z około 550 ha pszenicę ozimą przy wydajności 8–10 ton,
  • z 250 ha rzepak ozimy przy wydajności 4– 5 ton,
  • z 155 ha rośliny pastewne – kukurydzę, trawy, lucernę.

Dodatkowo spółka od 2019 roku uprawia buraka cukrowego na powierzchni około 50 ha.

 

Produkcja zwierzęca
Produkcja zwierzęca skupia się na hodowli bydła mlecznego. Aktualne stado podstawowe liczy około 200 krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. W gospodarstwie prowadzona jest ocena wartości użytkowej bydła przez PFHBiPM. Średnia wydajność od sztuki ocenianej za 2018 r. to 9 292 kg mleka, o parametrach tłuszczu 3,73 % oraz białka 3,28% i ma ona tendencję wzrostową.

W I Pomorskiej Gali Mlecznej, OHZ Gajewo został wyróżniony trzecim miejscem w wydajności mleka za 2018 r., w kategorii: Obory od 150 do 300 sztuk krów.

Od 1988 r. realizowany jest program hodowlany MOET (Multiple Ovulation and Embryo Transfer) opracowany przez Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu. Program opiera się na embriotransferze, który umożliwia przyspieszenie i zwiększenie zakresu postępu genetycznego, a co za tym idzie uzyskanie wielu osobników o najlepszych cechach w krótkim czasie. Spółka od kilku lat prezentuje swój dorobek hodowlany na krajowych wystawach zwierząt hodowlanych oraz na regionalnych wystawach zwierząt hodowlanych województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, gdzie zwierzęta zdobywają liczne czempionaty. Warto nadmienić, że podczas tegorocznej, VI Pomorskiej Wystawy Bydła Mlecznego w Bolesławowie, jałówka z tego gospodarstwa, Kupna 27 – PL00540670833, została wskazana przez sędziego oceniającego, Tomasza Kostro, z PFHBiPM jako najpiękniejsza, o najbardziej pożądanych cechach hodowlanych. Została nagrodzona superczempionem wystawy w kategorii jałówek.

 

Biogazownia

Jedną z trzech gałęzi produkcji, jaką zajmuje się Ośrodek Hodowli Zarodowej Gajewo, jest produkcja i sprzedaż energii elektrycznej, która jest prowadzona w uruchomionej z końcem 2013 r., w Tragaminie, biogazowni o mocy 800 kW. Jako surowiec energetyczny do wytwarzania biogazu wykorzystywane są produkty pochodzenia rolniczego: kiszonki z kukurydzy i traw oraz obornik i gnojowica z produkcji zwierzęcej. Wykorzystuje się także inne dostępne w okolicy substraty: wysłodki, odpady z produkcji roślinnej, odpadową masę roślinną. Biogazownia produkuje biogaz w procesie termofilnym czyli w tzw. fermentacji beztlenowej. W wyniku jego spalania w dwóch jednostkach kogeneracyjnych wytwarzana jest energia elektryczna. Część z wytworzonej energii elektrycznej i cieplnej zużywana jest na potrzeby procesu technologicznego oraz w zakładzie rolnym OHZ Gajewo, natomiast nadwyżka energii cieplnej jest wykorzystywana na terenie biogazowni do celów suszarnianych, a pozostała część energii elektrycznej – sprzedawana do operatora sieci elektroenergetycznej.

Oprócz energii elektrycznej biogazownia wytwarza również nawóz – masę pofermentacyjną o wysokiej zawartości składników mineralnych (N, P, K, Ca, Mg, S), która służy Spółce, jako nawóz na pola. Masa ta pozbawiona jest zapachu, jest wolna od zanieczyszczeń chorobotwórczych i od nasion chwastów. W Planach jest modernizacja obiektu w celu zwiększenia jego mocy z 0,8 MW do 1,3 MW.

 

OHZ Gajewo sp. z o.o. dołączyła do grona podmiotów wspierających kampanię „Produkt Polski”, zachęcając do wspierania polskich przedsiębiorców poprzez wybieranie polskich produktów podczas codziennych zakupów.

Ze względu na zastosowanie najnowszych technologii w hodowli zwierząt, nowoczesnej agrotechnice oraz własnej biogazowni OHZ Gajewo odwiedzana jest często przez studentów i hodowców.

 

Dziękuję w imieniu Członków Zarządu PZHBM w Gdańsku i własnym, prezesowi OHZ Gajewo sp. z o.o., Panu Krzysztofowi Tomasikowi, za udostępnienie obiektów i wspaniałą ścieżkę edukacyjną, w której mogliśmy uczestniczyć.

Kierownik O/ w Gdańsku PFHBiPM Regina Stefańska