PFHBiPM
Aktualności

Warsztaty dla hodowców

Arkadiusz Kaźmierczak | | Doradztwo żywieniowe

Dnia 27 stycznia 2020 roku odbyły się kolejne Warsztaty dla hodowców. Z inicjatywy zootechniczki Pauliny Kaczmarek i Inspektorki Nadzoru Izabeli Kubiak, grupa hodowców z powiatu krotoszyńskiego miała okazję spotkać się na świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzoza. Region Oceny Poznań przygotował kilka ciekawych prezentacji, które przybliżyły oferowane przez PFHBiPM usługi.

Pierwszym poruszonym tematem była prezentacja doradcy żywieniowego Arkadiusza Kaźmierczaka na temat subklinicznej hipokalcemii. Członek grupy doradczej przedstawił schorzenie. Omówił przyczyny występowania, oraz scharakteryzował skutki jakie to zaburzenie metabolizmu pozostawia po sobie w naszych hodowlach. Ważną częścią wystąpienia było omówienie profilaktyki i właściwego postępowania z krowami zasuszonymi, by hipokalcemii, zwłaszcza jej subklinicznej postaci, unikać. Uzupełnieniem słów doradcy, był komentarz zaproszonego na spotkanie lekarza weterynarii – Tomka Nowaczyka, który przedstawił nowoczesne metody diagnozowania i leczenia tej jednostki chorobowej. 

Zarządzanie stadem w dzisiejszych czasach jest zagadnieniem bardzo złożonym, któremu hodowcy poświęcają sporo czasu. Katarzyna Kamola – specjalistka PFHBiPM od obsługi systemu zarządzania stadem – SOL, w swojej prezentacji przedstawiała zalety tego unikalnego rozwiązania informatycznego. Rozwiązania, które pozwala oszczędzić nie tylko czas, ale i jeszcze lepiej efektywnie prowadzić produkcję mleka. W dobie rosnących kosztów produkcji Stado OnLine jest świetnym narzędziem pozwalającym je ograniczać. Po zakończonym spotkaniu kilkoro hodowców zdecydowało się na wdrożenie programu SOL w swoich stadach, przy czym służyła pomocą SOL-asystentka Katarzyna Kamola.

Tematem ostatniego wystąpienia była prezentacja nowych raportów wynikowych, które już za jakiś czas zagoszczą w kopertach „z krówką” zamiast obecnych RW-1 i RW-2. Temat ten omówiła Aneta Neneman, doradca zootechniczny. Wielomiesięczne prace działów: Oceny, Hodowli i doradców żywieniowych, oraz liczne konsultacje terenowe zaowocowały stworzeniem raportów, które będą niosły ze sobą dane przedstawione w sposób analityczny. Będą przejrzystsze, a informacje w nich zawarte będą sugerować mocne strony stada, ale też i te płaszczyzny gdzie wymagana jest poprawa.