PFHBiPM
Aktualności

Walny Zjazd Członków Okręgowego Związku Hodowców Bydła w Opolu

Teresa Kurowska | | OZHB w Opolu

W dniu 25 lutego 2020 roku odbył się Walny Zjazd Członków Okręgowego Związku Hodowców Bydła w Opolu. Hodowcy spotkali się w miejscowości Sucha.

W dniu 25 lutego 2020 roku odbył się Walny Zjazd Członków Okręgowego Związku Hodowców Bydła w Opolu. Hodowcy spotkali się w miejscowości Sucha.

W obradach uczestniczył cały Zarząd OZHB , Komisja Rewizyjna oraz bardzo duża ilość członków zrzeszonych w szeregach OZHB. Na spotkanie przybył  Dyrektor Regionu Oceny Poznań pan Mariusz Chrobot wraz z kierownikiem zespołu oceny panem Eugeniuszem Sierszulskim. Goszczono również przedstawicieli firm, które na bieżąco współpracują ze Związkiem. Nie zabrakło przedstawicieli firm GEA, Galvet, DeHeus, Lely czy MCB w Krasnem.

Posiedzenie otworzył Prezes zarządu pan Martin Ziaja.  Przedstawił on sprawozdanie z  działalności Zarządu za miniony rok i wydarzenia, w których uczestniczył Opolski  Związek. Kolejnym punktem  według porządku obrad  było przedstawienie sprawozdania finansowego Związku. Po zapoznaniu się z powyższymi sprawozdaniami  uczestnicy spotkania udzielili w jawnym głosowaniu absolutorium dla Zarządu. Podjęte zostały również uchwały zatwierdzające działalność Zarządu , bilans Związku oraz uchwałę dotyczącą wyboru przedstawiciela Związku na członka rady społecznej przy KOWR w Opolu w osobie pana Martina Ziaji.

Kolejną część spotkania wypełniły wystąpienia zaproszonych gości.  Jako pierwsi zaprezentowali się przedstawiciele firmy GEA i przedstawili temat dotyczący  wentylacji i systemów chłodzenia krów

Kolejnym prelegentem była firma De Heus z tematem  „Mykotoksyny w żywieniu bydła”.                              

Ze strony PFHBiPM został przedstawiony i przybliżony program do zarządzania stadem bydła mlecznego – SOL                                                                                                    

Następnie przedstawiciel firmy Galvet omówił jak skutecznie zabezpieczyć zwierzęta przed chorobami oraz co zrobić aby zmniejszyć zużycie słomy. Firma  ta przekazała bezpłatnie dla uczestników posiedzenia tonę produktu  Dekamix, oraz zaproponowała bardzo korzystne upusty przy zakupach swoich produktów dla członków opolskiego Związku.

Dwa kolejne wykłady to najnowsze doniesienia ze świata hodowli przygotowany przez MCB Krasne i przedstawiony przez pana prezesa Jarosława Jedraszczyka. Tu również należy nadmienić, że MCB w Krasnem przygotowało bardzo korzystną ofertę rabatową na nasienie buhajów dla członków OZHB w Opolu           

Ostatnim wystąpieniem podczas tego spotkania  było przedstawienie przez przedstawiciela  firmy Lely kwestii cieszącej się coraz większym zainteresowaniem tj. robotyzacji w oborach.                                                                                         

Po wspólnym obiedzie hodowcy odwiedzili dwie obory należące do opolskich hodowców. Pierwsza należała do pana Antoniego Nocona z Rozmierzy, właścicielem drugiej jest pan Arnold Hurek z Krośnicy. Uczestnicy spotkania mieli możliwość porównania dwóch różnych typów budynków. Jedna to obora wolnostanowiskowa z halą udojową  a druga jest obsługiwana przez robota udojowego.

Hodowcy podczas odwiedzin w tych obiektach mieli możliwość rozmów z ich właścicielami. Poznali  zalety utrzymywania zwierząt w takich systemach, oraz wynieśli dla siebie wiele ciekawych obserwacji.

W oborze Pana Hurka mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami firmy Lely, którzy pokazali hodowcy wszelkie zalety i korzyści z faktu zastosowania w oborze robota do doju krów.

Na tym zakończono to lutowe spotkanie opolskich hodowców. Żegnając się, prezes Martin Ziaja już dziś zaprosił wszystkich hodowców na największe, regionalne wydarzenie jakim jest Śląska Wystawa Bydła Hodowlanego w Kamieniu Śląskim, organizowana w ramach Opolagry 2020.