PFHBiPM
Aktualności

Uwaga – dłuższy termin składania wniosków o płatność dobrostanową

Anna Strzyżewska | | Ocena wartości użytkowej

Do 15 czerwca został przedłużony termin składania wniosków przez tych rolników, którzy chcą ubiegać się w ARiMR o pomoc finansową z PROW 2014–2020 w ramach działania „Dobrostan zwierząt”.

Ten rodzaj wsparcia z PROW 2014–2020 przeznaczony jest dla hodowców świń i krów. ARiMR przyznaje rolnikom rekompensatę za poniesione koszty i utracone dochody z tytułu wprowadzenia do gospodarstwa praktyk hodowlanych, związanych z podwyższonym ponad obowiązkowe normy dobrostanem zwierząt. Poprawa warunków utrzymania, poprzez zwiększenie powierzchni bytowej przypadającej na jedno zwierzę, o co najmniej 20% ponad wymagane normy minimalne lub umożliwienie zwierzętom dostępu do pastwiska czy wybiegu co podnosi ich komfort bytowania, wpływając tym samym na lepsze samopoczucie i zdrowie zwierząt.

Wniosek także może być złożony po 15 czerwca 2020 roku, z tym że za każdy dzień roboczy opóźnienia należna kwota płatności zostanie pomniejszona o 1%. Ostateczny termin ubiegania się o płatności dobrostanowe upływa 10 lipca 2020 roku.