PFHBiPM
Aktualności

Unijny rynek mleka – wrzesień 2022

Dorota Grabarczyk | | Rynek mleka

Podaż mleka w UE pozostaje ograniczona, pomimo rekordowo wysokich cen. W lipcu 2022 r. skup mleka był wyższy w relacji rocznej o 0,4% (+45 tys. ton). W okresie styczeń-lipiec bieżącego roku skup mleka obniżył się o 0,5% w porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku. W lipcu 2022 r. w dwunastu państwach członkowskich skup mleka wzrósł w porównaniu do lipca 2021 r., w tym w Polsce o 5,8%, Holandii o 3,5%, Belgii o 4,2% oraz Irlandii o 1%. Spadek produkcji mleka u znaczących producentów dotyczył Niemiec (-0,6%), Francji (-0,2%), Hiszpanii (-6,5%) oraz Włoch (-0,8%).

W okresie styczeń–lipiec 2022 r. skup mleka, w relacji rocznej, był wyższy w dziewięciu państwach członkowskich, w tym w Polsce (+2,4%) oraz Włoszech (+1,5%). Najgłębsze spadki dotyczyły Bułgarii, Cypru, Chorwacji, Rumunii, Malty i Grecji. W Niemczech i Francji skup mleka obniżył się o 1,3%.

U światowych konkurentów UE, w lipcu 2022 r. skup mleka wzrósł jedynie delikatnie w USA (+0,2%) i obniżył się w Wielkiej Brytanii (-0,9%), Australii (-7,9%), Nowej Zelandii (-5,6%). W skali roku skup mleka był niższy u wszystkich światowych konkurentów.

Cena skupu mleka w UE-27 nadal rośnie, w lipcu 2022 r. ukształtowała się na poziomie 51,1 EUR/100 kg, tj. +42% w relacji rocznej oraz +47% względem średniej 5-letniej. Prognoza dla sierpnia 2022 r. wynosi 52 EUR/100 kg. W lipcu 2022 r. średnia cena skupu mleka była wyższa we wszystkich państwach członkowskich w porównaniu do danych z lipca 2021 r. Najwyższe wzrosty dotyczyły Litwy (+76%), Łotwy (+60%) oraz Holandii (+58%), a najniższe Cypru (+1%), Malty (8%) oraz Francji (+18%). Ceny skupu mleka we Francji są jednymi z najniższych w UE, o prawie 20% niższe względem cen w Niemczech.

W lipcu 2022 r. skup mleka ekologicznego stanowił 4,3% skupionego mleka ogółem, na podstawie powiadomień z 23 państw członkowskich. Największy udział mleka ekologicznego dotyczył ponownie Austrii, Szwecji oraz Danii, a najniższy Polski, Portugalii i Estonii. Obecnie różnica w cenie między mlekiem ekologicznym a konwencjonalnym wynosi 4,5 EUR/100 kg. W Słowacji, Francji i Estonii cena mleka ekologicznego była najniższa, a najwyższa na Cyprze, w Danii i Holandii. W dwóch państwach członkowskich – Belgia i Łotwa – cena mleka ekologicznego była niższa względem konwencjonalnego.

W 37. tygodniu 2022 r. średnia cena masła wyniosła aż 721 EUR/100 kg (+0,9% m/m; +74% r/r), OMP 377 EUR/100 kg (+2,8% m/m; +43% r/r), a PMP 483 EUR/100 kg (-1,4% m/m; +48% r/r). Cena serwatki – 106 EUR/100 kg – maleje od kwietnia 2022 r.; obecnie jest wyższa r/r jedynie o 8,7%. Na rynkach światowych najbardziej konkurencyjne jest masło pochodzące z Oceanii oraz OMP i sery z USA.

W Chinach obowiązuje surowa polityka COVID-19, wiele miast jest zamkniętych, PKB obniża się; to wszystko mam wpływ na popyt. Produkcja mleka w Chinach szybko rośnie, w 2021 r. o 7,1% r/r; szacunki dla bieżącego roku to wzrost na poziomie 8% r/r. Koszty produkcji są bardzo wysokie, ale nadal podejmowanych jest szereg inwestycji w budowę dużych gospodarstw mleczarskich. Chiński import przetworów mlecznych w okresie styczeń-lipiec 2022 r. w relacji rocznej znacząco się obniżył i dotyczył wszystkich kategorii produktów, za wyjątkiem laktozy (+7% r/r). Najgłębsze spadki r/r dotyczyły serwatki o 34% oraz OMP o 28%. Na uwagę zasługuje wzrost eksportu w bieżącym roku przetworów mlecznych przez USA, głównie serów o 7% w I. półroczu 2022 r. oraz masła o 42%.

W I. półroczu 2022 r. UE zwiększyła, w porównaniu z rokiem poprzednim, eksport do Wielkiej Brytanii m.in. masła o 72%, OMP o 16%, serwatki o 24% i produktów świeżych o 72%. Spadek odnotowano w zakresie oleju maślanego o 11%, PMP o 2% i mleka zagęszczonego o 6%.