PFHBiPM
Aktualności

Uczestniczyliśmy w 19 Międzynarodowym Forum Spółdzielczości Mleczarskiej

| Ocena wartości użytkowej

W dniach 7-8 września w Białymstoku odbyło się 19 Międzynarodowe Forum Spółdzielczości Mleczarskiej, jedno z najistotniejszych wydarzeń branżowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Ta, organizowana od lat, konferencja jest miejscem, gdzie omawiane są realne rozwiązania, a rzeczowa wymiana myśli odbywa się na podstawie konkretnych faktów.

Formuła tegorocznego Forum opierała się o kwestie związane z bezpieczeństwem i perspektywami rozwoju sektora mleczarskiego w kontekście nowej Wspólnej Polityki Rolnej, Zielonego Ładu i krajowych planów strategicznych. Ponadto omawiano problematykę współczesnych wyzwań i możliwości przezwyciężania kryzysów typu: pandemia, skutki wojny w Ukrainie, braki i opóźnienia w produkcji oraz w przetwarzaniu mleka czy groźba likwidacji wielu gospodarstw, spowodowana brakiem wymiany pokoleń.

Podczas Forum, na konferencji prasowej panowie Janusz Wojciechowski - komisarza UE ds. rolnictwa oraz Henryk Kowalczyk - wicepremier i minister rolnictwa i rozwoju wsi potwierdzili, że Komisja Europejska zatwierdziła przygotowany przez Polskę Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. Ponadto minister Kowalczyk zapewnił, że w razie konieczności przerw w dostawach prądu polski rząd będzie traktował priorytetowo branżę mleczarską i mięsną, ponadto opracowywany jest projekt kolejnego wsparcia dla rolników na zakup nawozów.

W Forum uczestniczyło przeszło 200 gości, w tym ponad 20 prelegentów - krajowych i zagranicznych ekspertów i analityków rynku, przedstawicieli Komisji Europejskiej, resortu rolnictwa, przedsiębiorców oraz reprezentanci sektora mleczarskiego m.in. COPA-COGECA, EDA, USDA, EUCOLAIT, FONTERRA. Z ramienia Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka w konferencji udział wzięli prezydent Leszek Hądzlik i prezes Wielkopolskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Przemysław Jagła.

Przykładowe zagadnienia omawiane podczas tegorocznego Forum:

 • wkład spółdzielni mleczarskich w zrównoważony rozwój w zakresie ochrony środowiska, dobrostanu zwierząt i żywienia ludzi;
 • presja rynkowa i zmiany europejskiego sektora mleczarskiego, w kontekście wydarzeń na świecie (skutki pandemii, wojny w Ukrainie, a także zmian klimatycznych i związanych z nimi suszami);
 • umowa o wolnym handlu Unii Europejskiej z Nową Zelandią w kontekście zrównoważonego rozwoju, zmiany strukturalne na rynku mleka, rosnące koszty oraz dostępność siły roboczej, paszy i nawozów;
 • presja kosztowa wynikająca z rosnących cen materiałów, energii, pracy oraz kosztów odsetek od kredytów;
 • transformacja branży mleczarskiej i wpływ produktów mleczarskich na środowisko w obliczu zwiększonej presji regulacyjnej, przeprojektowanie łańcucha wartości wokół konsumenta, rozpoznanie trendów, zrozumienie reakcji konsumentów na kampanie produktowe;
 • zarządzanie ryzykiem w spółdzielczości mleczarskiej;
 • waloryzacji mleka surowego poprzez notowania towarów mleczarskich w czasie wojny w Ukrainie;
 • wysokie standardy produkcji mleka i chowu krów mlecznych - przykład niemiecki;
 • dbałość o poziom zdrowia i dobrostanu krów to podstawa zdrowego i zrównoważonego produktu mlecznego – model holenderski;
 • zrównoważone mleczarstwo we Francji - produkty wysokiej jakości, standaryzacja uwzględniająca ochronę środowiska, dobrostan zwierząt, kwestie społeczne i sanitarne;
 • wspieranie zrównoważonego rozwoju mleczarstwa, monitorowanie jakości wody oraz obecnych emisji i metod ich skutecznego ograniczania
 • wyzwania związane z byciem liderem w dziedzinie zrównoważonego mleczarstwa z perspektywy największej spółdzielni mleczarskiej w Nowej Zelandii.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Forum www.2022.forum-mleczarskie.org