PFHBiPM
Aktualności

Szkolimy hodowców – warsztaty

Paweł Reszel | | Ocena wartości użytkowej

Dnia 10 grudnia 2019 roku do Kobierna, gdzie znajduje się laboratorium oceny mleka, oraz mieści się Zespół Oceny Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka Region Oceny Poznań, przybyło 30 hodowców z Gminnego Koła Hodowców i Producentów Bydła w Pogorzeli. Odwiedziny hodowców to kontynuacja  cyklu „Warsztaty dla hodowców”.

Na początku hodowcy zostali powitani w imieniu Dyrektora RO Poznań przez Kierownika Zespołu Oceny RO Poznań   Eugeniusza Sierszulskiego, który również przedstawił strukturę organizacyjną firmy. Następnie grupa została podzielona na dwie mniejsze w celu łatwiejszego przekazu informacji. Kiedy jedna grupa zwiedzała laboratorium, druga uczestniczyła w części wykładowej. Tematem przewodnim szkolenia prowadzonego przez inspektora nadzoru Pawła Reszela było badanie cielności PAG. Szczegółowo zostały omówione zalety najnowszej usługi Federacji,  a także wyjaśniono kiedy należy pobierać próby mleka do badania. Przedstawione zostały  również pozostałe usługi z oferty PFHBiPM. Mowa tu o DoKo, doradztwie zootechnicznym a także o programie SOL, który jest jednym z najlepszych do zarzadzania stadem.  Z kolei w laboratorium, pod okiem pani Wiesławy Nowaczyńskiej – zastępcy Kierownika laboratorium,  hodowcy zobaczyli  jaką drogę pokonuje próba mleka, która jest pobrana na próbnym udoju. Wielu uczestników nie zdawało sobie sprawy w jak nowoczesne urządzenia są wyposażane laboratoria PFHBiPM. Po zakończonych warsztatach, hodowcy skorzystali z drobnego poczęstunku.

Było to jedno z pierwszych spotkań członków Koła Hodowców w Kobiernie. Po zainteresowaniu i zadowoleniu wśród odwiedzających widzimy, że warto organizować dalsze spotkania z hodowcami . Zapraszamy kolejne Koła Hodowców, które wchodzą w struktury Wielkopolskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła, do udziału w podobnych warsztatach w siedzibie zespołu oceny i laboratorium w Kobiernie.