PFHBiPM
Aktualności

Szkolenie weryfikacyjne doradców ds. hodowli z zakresu oceny typu i budowy bydła ras mlecznych

Roman Januszewski | | Hodowla

W dniach 16–18 maja br. w gospodarstwie rodzinnym Państwa Barbary i Leszka Duszak w Ogródku(woj. mazowieckie)odbyło się szkolenie weryfikacyjne doradców ds. hodowli PFHBiPM z zakresu oceny typu i budowy bydła ras mlecznych. Organizowanie regularnych sesji szkoleniowo-weryfikacyjnych z udziałem osób przeprowadzających ocenę typu i budowy to jeden ze sposobów poprawy harmonizacji oceny pokroju, to również stosowanie się do wytycznych ICAR. Standardem jest odbycie dwóch takich szkoleń w ciągu roku. Do szkolenia praktycznego wybrana została grupa krów pierwiastek oraz krów w dalszych laktacjach. Doradcy oceniali krowy w ciągu dwóch dni, pierwszego dnia 17 szt. oraz 8 szt. dnia następnego. Przyjęliśmy zasadę punktacji tych samych krów w drugim dniu (8 szt.) na podstawie której wyliczana jest powtarzalność oceny doradcy dla danej cechy.

Każdy z doradców przeprowadzał ocenę indywidualnie, bez możliwości konsultowania się między sobą. Na zakończenie sesji praktycznej miała miejsce weryfikacja polegająca na omówieniu indywidualnych odchyleń wyników. Dyskutowano nt. odchylenia indywidualnych ocen klasyfikujących od ocen referencyjnych (ocen głównego klasyfikatora) i wyjaśniano, który wynik jest prawidłowy dla określonej cechy u krowy. Osoby, które od niedawna są zatrudnione na stanowisku doradcy, miały możliwość uzyskania uprawnień do przeprowadzania oficjalnej oceny typu i budowy po uzyskaniu pozytywnego wyniku sprawdzanych umiejętności dotyczących oceny pokroju.

Poza analizą ocen wykonanych na szkoleniu, analizie statystycznej poddano punktację poszczególnych oceniających z okresu 01–12/2021 r. Na jej podstawie udzielane są ewentualne wskazówki i zalecenia dla doradcy.

Na zakończenie chciałbym raz jeszcze podziękować gospodarzom naszego szkolenia za udostępnienie obiektu i zwierząt oraz za serdeczne przyjęcie naszych specjalistów. Tego typu szkolenia pozwalają naszym doradcom na ciągłą harmonizację oceny typu i budowy. Jest to niezwykle istotne dla utrzymania wysokiego standardu usług świadczonych przez PFHBiPM oraz niezbędne do otrzymania certyfikatu ICAR.