PFHBiPM
Aktualności

Szkolenie weryfikacyjne doradców ds. hodowli z oceny typu i budowy krów ras mlecznych w Pępowie

Roman Januszewski | | Doradztwo hodowlane

Podczas rutynowego zbierania danych na temat pokroju krów ważne jest wykonywanie tego w sposób konsekwentny i przejrzysty. Gwarantuje to jakość danych. W tym celu ICAR opracował zbiór wytycznych jakie należy stosować w krajowych systemach oceny typu i budowy bydła mlecznego, aby otrzymać certyfikat tej organizacji. PFHBiPM stosując się do wytycznych ICAR organizuje regularne szkolenia dla grupy doradców ds. hodowli oceniających pokrój. Celem tych szkoleń jest harmonizacja i ujednolicenie oceny w skali kraju połączona z weryfikacją doradców ds. hodowli. Standardem jest organizowanie dwóch takich szkoleń w ciągu roku, co pozwalaja utrzymać wysoki standard usług świadczonych przez PFHBiPM.

W dniach 13–15.11.2023 r. w Stadninie Koni Pępowo sp. z o.o. (woj. wielkopolskie) odbyło się drugie tego typu spotkanie w tym roku.

W sesji szkoleniowej uczestniczyło 20 doradców ds. hodowli, którzy oceniali te same krowy dwukrotnie, we wtorek i w środę.  Ocenie podlegało łącznie 25 krów (15 szt. rasy HO oraz 10 szt. rasy SM). Na podstawie tej punktacji wyliczano powtarzalność dla klasyfikatora i dla cechy.

Na zakończenie chciałbym serdecznie podziękować gospodarzom naszego szkolenia, prezesowi SK Pępowo sp. z o.o. Pawłowi Baraniakowi oraz głównemu hodowcy Marcie Grabowskiej, za udostępnienie obiektu i zwierząt oraz serdeczne przyjęcie i poczęstunek dla specjalistów PFHBiPM.

Dziękuję za umożliwienie przeprowadzenia szkolenia w tak znakomitych warunkach i życzę dalszych sukcesów w hodowli bydła mlecznego!