PFHBiPM
Aktualności

Szkolenie hodowców dotyczące pokazów bydła mlecznego

Roman Januszewski | | Hodowla

W dniu 20 października 2022 roku odbyło się szkolenie hodowców z podstaw sędziowania oraz sposobów wyboru, przygotowania i prezentowania zwierząt na wystawach bydła mlecznego.

Część teoretyczna zajęć odbyła się w Przezmarku, część praktyczna w Gospodarstwie Rolnym „Fortune” sp. z o.o. w Cieszymowie (woj. pomorskie). Osobą szkolącą był włoski sędzia Giuseppe Beltramino, który przyjął zaproszenie PFHBiPM i zgodził się przeprowadzić warsztaty dla naszych hodowców. Ten sam sędzia był arbitrem na tegorocznej OWBH w Minikowie.

 Hodowcy z całej Polski w liczbie 38 osób zjechali się w czwartek 20.10. na zaplanowaną od rana dwugodzinną sesję teoretyczną, która przeciągnęła się o ponad godzinę z uwagi na ogrom informacji przekazywanych przez prelegenta. Giuseppe przedstawił kolejno tematy związane ze sposobem typowania zwierząt w stadzie pod kątem ich uczestnictwa w wystawie, przygotowania i trenowania oprowadzania na farmie macierzystej oraz podstaw sędziowania. Główny przekaz włoskiego szkolącego można podsumować jego stwierdzeniem, którego użył kilkakrotnie w tym dniu: „The sooner the better”co można przetłumaczyć „Im wcześniej tym lepiej”. Dotyczy to okresu przed terminem pokazu, w którym należy poświęcić zwierzętom wystawowym sporo uwagi. Profesjonale przygotowania zwierząt do pokazu powinny się rozpocząć co najmniej 3 miesiące przed wystawą!

Na część praktyczną uczestnicy szkolenia przemieścili się do Cieszymowa. Do zajęć przygotowano 3 kategorie zwierząt po 4 szt. w każdej: jałówki, krowy w 1. laktacji oraz krowy w 2. laktacji. Na przygotowanym ringu prezentowane były poszczególne grupy zwierząt. Hodowcy na wstępie każdą klasę zwierząt oceniali i uszeregowali samodzielnie, następnie mieli możliwość porównania własnego rankingu z rankingiem szkolącego. Giuseppe omawiał zwierzęta na ringu, zachowanie oprowadzających, wskazywał na mocne i słabsze strony zwierząt, konfrontował ustawienie zwierząt przez uczestników szkolenia ze swoim oraz uważnie przysłuchiwał się uzasadnieniom odważnych, którzy zdecydowali się na aktywny udział w szkoleniu. Uważam, że pomysł zorganizowania otwartego szkolenia dla hodowców spotkał się z dużym zainteresowaniem z ich strony. Entuzjastyczne opinie uczestników warsztatów i duża liczba chętnych pogłębiania wiedzy z zakresu profesjonalnego przygotowania zwierząt do pokazu i sędziowania są potwierdzeniem celowości zorganizowania typu szkolenia i jego kontynuacją w przyszłości.

Na zakończenie chciałbym w imieniu PFHBiPM podziękować gospodarzom naszego szkolenia w Cieszymowie, panu Maciejowi Baurycza i pani Renacie Gurbowicz za stworzenie komfortowych warunków podczas przygotowań do szkolenia i w trakcie jego trwania.