PFHBiPM
Aktualności

Szkolenie dla nowych Inspektorów

Magdalena Bujnik | | Ocena wartości użytkowej

W dniach 15-17.11.2021 odbył się kurs podstawowy dla nowych inspektorów nadzoru. Kurs ze względu na sytuację epidemiczną w kraju przeprowadzono w formie on-line. W szkoleniu uczestniczyło dziewięciu inspektorów nadzoru w tym czterech inspektorów z RO Zachód, dwóch z RO Północ, dwóch z RO Centrum i jeden inspektor z RO Wschód. Zaproszeni wykładowcy zapoznawali kursantów z tematyką z zakresu:

  • nadzoru nad jakością prac prowadzonych w ocenie,
  • doradztwa ogólnego
  • hodowli bydła,
  • komunikacji w firmie

Prelegenci wyjaśniali także zasady efektywnej współpracy inspektora nadzoru z hodowcami a także z innymi działami i zespołami PFHBiPM. Prezentacje i wykłady cieszyły się dużym uznaniem, co potwierdziła przeprowadzona na zakończenie kursu ankieta ewaluacyjna. Egzamin kończący również wypadł bardzo dobrze.

Wszystkim nowym inspektorom życzymy powodzenia i sukcesów!