PFHBiPM
Aktualności

Szkolenie dla członków Spółdzielczej Grupy Producentów Mleka SUŁ-MLEK

Eugeniusz Sierszulski | | Rynek mleka

W dniu 10 lipca br. w Gogolewie, w gminie Krobia, w województwie wielkopolskim, pracownicy PFHBiPM na prośbę Agnieszki Łowickiej – Prezes Spółdzielczej Grupy Producentów Mleka SUŁ-MLEK – przeprowadzili dwa szkolenia dla członków tej Grupy.

Dorota Śmigielska – analityk rynku mleka w PFHBiPM – przedstawiła temat „Rynek mleka w Polsce”,  omawiając także zależności polskiego rynku mleka od produkcji w Unii Europejskiej oraz produkcji światowej.

Drugi temat, dotyczący „Kalkulacji kosztów produkcji mleka” przygotował i omówił, Arkadiusz Kaźmierczak – starszy specjalista ds. doradztwa w PFHBiPM. Wykładowca w swojej prezentacji wskazywał, z użyciem przykładów, jak analizować koszty, gdzie szukać rezerw i możliwości ograniczenia wydatków przeznaczonych na żywienie krów mlecznych.

Grupa Producentów Mleka SUŁ-MLEK jest jedną z wielopolskich grup, które współpracują z RO Poznań PFHBiPM, jej członkowie korzystają z doradztwa żywieniowego, a ich stada są objęte oceną wartości użytkowej bydła. Jak podkreśla prezes Łowicka, w dzisiejszych czasach bez współpracy z Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka, oraz bez prowadzenia oceny wartości użytkowej bydła, trudno a wręcz nie jest możliwa produkcja mleka wysokiej jakości i uzyskanie dobrych wyników hodowlanych.