PFHBiPM
Aktualności

Sytuacja na rynku mleka w Unii Europejskiej

Dorota Śmigielska | | Rynek mleka

Podaż mleka w UE-27 w czerwcu 2022 r., była niższa r/r o -0,6%. Dostawy mleka zmniejszyły się o -77 tys. ton r/r. W okresie styczeń-czerwiec 2022 r. skup mleka w relacji rocznej obniżył się o -0,7%. W czerwcu 2022 r. jedynie w 7 państwach członkowskich, w tym w Holandii, Polsce oraz Belgii, skup mleka wzrósł r/r. Spadek produkcji u znaczących producentów mleka dotyczył Niemiec (-0,2%), Francji (-1,4%), Hiszpanii (-4,9%), Irlandii    (-0,6%) oraz Włoch (-1,5%). U światowych konkurentów UE, w czerwcu 2022 r. skup mleka wzrósł w USA (+0,2%) i obniżył się w Wielkiej Brytanii (-2%). Produkcja w Nowej Zelandii była stabilna. Brak danych dla Australii za czerwiec 2022 r. W okresie styczeń-czerwiec 2022 r. skup mleka r/r był wyższy jedynie w 9 państwach członkowskich. Najgłębsze spadki dotyczyły Bułgarii, Cypru, Chorwacji, Rumunii, Malty oraz Gracji.

W I półroczu 2022 r. produkcja przetworów mlecznych r/r wzrosła jedynie w przypadku śmietanki (+1,7%). Obniżyła się natomiast w przypadku pozostałych produktów, w tym spadek w przypadku masła wyniósł -2,6%, OMP -3,8%, PMP -3,2%. Najgłębszy spadek produkcji dotyczył mleka zagęszczonego, tj. -3,9% oraz OMP. Produkcja mleka pitnego obniżyła się r/r o 0,7%.

Cena skupu mleka w UE-27 nadal rośnie, w czerwcu 2022 r. ukształtowała się na poziomie 49,4 euro/100 kg, tj. +38,2% r/r oraz była wyższa względem średniej 5-letniej o prawie +47%. Prognoza ceny dla lipca 2022 r. wynosi 50,3 euro/100 kg. W czerwcu 2022 r. we wszystkich państwach członkowskich cena była wyższa r/r. Najwyższe wzrosty dotyczyły Litwy (+72,2%), Łotwy (+59,8%) oraz Belgii (+48,7%), a najniższe Cypru (-0,5%) oraz Malty (+9,8%).

W czerwcu 2022 r. skup mleka ekologicznego stanowił 4,1% skupionego mleka ogółem, na podstawie powiadomień z 23 państwa członkowskich. Największy udział mleka ekologicznego dotyczył ponownie Austrii, Szwecji oraz Danii, a najniższy Estonii, Polski oraz Portugalii. Premia za mleko ekologiczne systematycznie się obniża. Obecnie różnica w cenie wynosi 4,1 euro/100 kg. We Francji, Słowacji i na Łotwie cena mleka ekologicznego była najniższa, a najwyższa na Cyprze, w Holandii oraz w Danii. W 3 państwach członkowskich - Francja, Belgia i Litwa – cena mleka ekologicznego jest niższa względem konwencjonalnego.

Wyraźna korekta cen dotyczy serwatki w proszku, której cena w 33. tygodniu 2022 r. obniżyła się względem średniej z ostatnich 4 tygodni (dalej m/m) o -11,3% do poziomu 106 euro/100 kg oraz o -27% względem najwyższego poziomu w kwietniu 2022 r. Cena OMP wyniosła 367 euro/100 kg, tj. -4,4% m/m oraz +45% r/r oraz -12% od połowy kwietnia 2022 r., gdy cena była najwyższa. Brak większych zmian w przypadku cen masła, która wyniosła 714 euro/100 kg, tj. +-0,1% m/m oraz +81,2% r/r oraz PMP, którego cena wyniosła 490 euro/100 kg, tj. +0,6% m/m oraz +56% r/r. Ceny serów rosną, w tym Cheddara do poziomu 469 euro/100 kg, tj. +0,9% m/m oraz +44,1% r/r.

W okresie styczeń-czerwiec 2022 r. eksport UE przetworów mlecznych (bez Wielkiej Brytanii), w relacji rocznej obniżył się w odniesieniu do wszystkich przetworów mlecznych (m. in. eksport masła -4%, serów -4%, OMP -19%, PMP -17%), za wyjątkiem oleju maślanego (+1% r/r). Nadal wartość unijnego eksportu, bez Wielkiej Brytanii, jest wyższa; wzrost r/r wyniósł +14%. Wzrósł eksport masła r/r do USA (+1%), Korei Płd. (+21%), Arabii Saudyjskiej (+13%). Należy odnotować, że eksport masła do Szwajcarii wyniósł 2,5 tys. ton i wzrósł o +38% r/r, ze względu na niedobory w produkcji krajowej. Czwarty raz w tym roku Szwajcaria zwiększyła kontyngent taryfowy dla masła. W przypadku serów, dobre wyniki eksportowe r/r dotyczą USA (+2%; 63,3 tys. ton), niemniej eksport istotnie zmalał do Chin (-21%) oraz na Ukrainę (-30%). Eksport OMP obniżył się do wszystkich głównych kierunków, za wyjątkiem Egiptu i Maroka. Eksport OMP do Maroka wzrósł 4-krotnie od 2020 r., głównie z Francji, Polski, Belgii, Litwy i Niemiec. Eksport PMP wzrósł do Omanu (+19%), Kuwejtu (+21%) oraz Republiki Dominikańskiej (+38%), jak również do Kamerunu (+37%) i Angoli (+36%). W I. półroczu 2022 r. unijny eksport przetworów mlecznych był mniejszy r/r do Chin, w przypadku masła o -31%, OMP -40%, PMP -2% oraz serów -21%. Chiny obniżyły import ogółem w przypadku wszystkich przetworów mlecznych za wyjątkiem laktozy (+2% r/r).

W bieżącym roku unijny eksport przetworów mlecznych do Wielkiej Brytanii odbudowuje się. W okresie styczeń-maj 2022 r. eksport masła do Wielkiej Brytanii wzrósł r/ o +86%, serów +9%, OMP +39%, PMP +3%, serwatki +33% oraz produktów świeżych +32%.