PFHBiPM
Aktualności

Światowy Kongres Genetyki

Katarzyna Rzewuska | | CGen

W dniach 4–8.07.2022 r. odbył się Światowy Kongres Genetyki (WCGALP). Jest to czas spotkań międzynarodowego środowiska naukowców zajmujących się między innymi doskonaleniem zwierząt gospodarskich. Konferencja ta odbywa się co 4 lata, a uczestnicy dzielą się osiągnięciami z tego okresu. Ze względu na ogromne zainteresowanie wystąpienia prezentowane były w ramach 75 sesji. Udział w poszczególnych sesjach to okazja do śledzenia aktualnych trendów. Niezmiennie wiodącym tematem WCGALP była metodologia i narzędzia selekcji genomowej, w tym kwestie oprogramowania oraz metod obliczeniowych. Największą rangę miały wystąpienia związane z wdrażaniem metody jednego kroku w ocenie wartości hodowlanej bydła. W tym zakresie aż 16 prezentacji wygłosili naukowcy z grupy prof. Ignacego Misztala (Uniwersytet w Georgii, USA) - lidera w zakresie rozwoju metodologii i opracowywania oprogramowania wykorzystywanego przez wiele wiodących hodowli. Cieszymy się, że w ramach realizowanej współpracy przy tworzeniu polskiego systemu jednostopniowej oceny wartości hodowlanej, PFHBiPM korzysta z wiedzy i doświadczenia tego światowej klasy specjalisty.

Innymi znaczącymi tematami były problematyka depresji inbredowej i ocena nowych cech. Sporym zainteresowaniem cieszyły się kwestie danych rejestrowanych przez roboty udojowe oraz wykorzystywanie technologii takich jak sensory i kamery wizyjne. Nasilającym się trendem odzwierciedlonym w liczbie wystąpień była rola hodowli w poprawie dobrostanu i odporności zwierząt (w tym na stres cieplny) oraz ograniczaniu negatywnego wpływu na środowisko przez maksymalizację wykorzystania paszy i minimalizowanie emisji metanu. W tym obszarze zwracano uwagę na rolę uwzględniania potrzeb hodowców przy jednoczesnej znajomości oczekiwań ze strony konsumentów.