PFHBiPM
Aktualności

Studenci w Kobiernie

Marcin Zwoliński | | Doradztwo ogólne

Dnia 22 listopada w Kobiernie w siedzibie RO Poznań PFHBiPM, gościli studenci III roku Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Z zaproszenia Dyrekcji RO Poznań skorzystała grupa 38 studentów pod opieką dr. hab. Ireneusza Antkowiaka, oraz dr. inż. Jarosława Pytlewskiego.

Przybyłych studentów powitał Piotr Funka z Zespołu Oceny, charakteryzując działalność Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, oraz działalność Regionu Oceny Poznań PFHBiPM.

Tematem przewodnim była ocena wartości użytkowej. O jej zaletach i wykorzystaniu wyników w codziennej pracy hodowców bydła mlecznego, mówił Marcin Zwoliński, doradca zootechniczny z Regionu Oceny Poznań. Przy tej okazji omówione zostały raporty wynikowe RW1 i RW2. Odwiedzający mieli okazję zapoznać się także z dodatkowymi usługami oferowanymi przez PFHBiPM, niezbędnymi w zarządzaniu stadem krów mlecznych.

Studenci poznali drogę prób mleka i pasz od chwili zarejestrowania w laboratorium do wysyłki gotowych wyników. Praca urządzeń do analityki próbek mleka, badania składu pasz, badania cielności PAG, wzbudziła spore zainteresowanie przyszłych zootechników. W trakcie zwiedzania laboratorium padło wiele pytań, na które odpowiadał Kierownik Roman Kręciołek, dotyczyły one między innymi wiarygodności wyników, powtarzalności, czy wzorców. Studenci poznali więc niezbędne narzędzia w nowoczesnym sposobie zarządzania stadem bydła mlecznego.

Wielu studentów wyraziło zainteresowanie odbyciem praktyk w naszej firmie. W grupie znaleźli się też studenci, których rodzice hodują krowy mleczne pod oceną oraz tacy, którzy jeszcze się na to nie zdecydowali. Miejmy nadzieję, że zasiane ziarno wiedzy przyniesie efekty w pozyskaniu nowych klientów.