PFHBiPM
Aktualności

Stres cieplny wywołuje poronienia

Ocena | | Ocena wartości użytkowej

Krowa mleczna zarządza obciążeniem cieplnym ciała, które nosi w sobie przez cały czas. Jeśli suma ciepła metabolicznego wytwarzanego przez krowę i ciepło uzyskane ze środowiska zewnętrznego zacznie przekraczać straty, obciążenie cieplne krowy zaczyna się zwiększać. Krowa musi sobie zapewnić warunki do optymalnego dla niej komfortu termicznego. Oznacza to równoważenie metabolicznego i pochłanianego ciepła środowiskowego przy użyciu szeregu strategii, takich jak zwiększona szybkość oddychania i pocenie się. Ważne jest, aby hodowcy bydła mlecznego znali oznaki nadmiernego obciążenia cieplnego, by mogli wdrożyć praktyczne strategie, aby pomóc krowom w radzeniu sobie z tym problemem.

Gdy obciążenie cieplne osiągnie punkt krytyczny, zaczynają się zmiany w metabolizmie, regulacji hormonalnej i spożyciu paszy. To z kolei wpływa na produkcję mleka, jakość mleka, płodność i zdrowie.

Stres cieplny zwiększa ryzyko obumarcia zarodków u krów mlecznych, co znacząco obniża wydajność reprodukcyjną. W okresie nasilenia upałów, warto zastosować test cielności PAG z mleka do identyfikacji krów niecielnych. Test daje możliwość kontroli cielności z próbki mleka pobranej rutynowo w czasie próbnego doju, lub każdego innego doju.