PFHBiPM
Aktualności

Stawki płatności bezpośrednich za 2021 r.

Dorota Śmigielska | | Rynek mleka

W dniu 30 września 2021 roku Europejski Bank Centralny opublikował kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie za 2021 r. Wynosi on 4,6197 zł za 1 EUR i jest wyższy od ubiegłorocznego, który wynosił 4,5462 zł/1 EUR.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało projekty rozporządzeń, w których określono stawki poszczególnych płatności. Całkowita pula środków na płatności bezpośrednie za 2021 r. wynosi 15,63 mld złotych i jest o około 108 mln zł wyższa niż w roku 2020.

W projektowanych rozporządzeniach zostały określone wysokości stawek:

 1. Jednolita płatność obszarowa – 487,62 zł/ha
 2. Płatność za zazielenienie – 327,26 zł/ha
 3. Płatność dla młodego rolnika – 308,59 zł/ha
 4. Płatność dodatkowa – 184,54 zł/ha
 5. Płatność do bydła – 336,73 zł/szt.
 6. Płatność do krów – 426,51 zł/szt.
 7. Płatność do owiec – 114,47 zł/szt.
 8. Płatność do kóz – 51,56 zł/szt.
 9. Płatność do roślin strączkowych na ziarno – 685,70 zł/ha
 10. Płatność do roślin pastewnych – 457,46 zł/ha
 11. Płatność do chmielu – 2087,75 zł/ha
 12. Płatność do ziemniaków skrobiowych – 1210,32 zł/ha
 13. Płatność do buraków cukrowych – 1547,13 zł/ha
 14. Płatność do pomidorów – 3371,12 zł/ha
 15. Płatność do truskawek – 1313,93 zł/ha
 16. Płatność do lnu – 558,70 zł/ha
 17. Płatność do konopi włóknistych – 198,05 zł/ha
 18. Płatność do tytoniu – Virginia – 3,18 zł/kg
 19. Płatność do tytoniu – pozostały tytoń – 2,25 zł/kg