PFHBiPM
Aktualności

Sprzedaż ubezpieczeń rolnych

Dorota Śmigielska | | Rynek mleka

Kwota dopłat do składek ubezpieczeniowych przeznaczona na rok 2021 została zwiększona w budżecie Państwa do 900 mln zł. Wszyscy chętni rolnicy będą mogli się ubezpieczyć.

Umowy ubezpieczenia z dopłatami z budżetu państwa można zawrzeć z siedmioma zakładami ubezpieczeń:

  1. Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A.,
  2. GENERALI Towarzystwem Ubezpieczeń S.A.,
  3. POCZTOWYM Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych,
  4. INTERRISK Towarzystwem Ubezpieczeń S.A.,
  5. Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, 
  6. VH Oddział w Polsce,
  7. TUZ Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych.

Dopłaty do składek ubezpieczeniowych z budżetu państwa wynoszą do 65% wysokości składki.

Ubezpieczeniu podlegają  wymienione w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z dnia 7 lipca 2005 r.:

  • uprawy: zboża, kukurydza, rzepak, rzepik, chmiel, tytoń, warzywa gruntowe, drzewa i  krzewy owocowe, truskawki, ziemniaki, buraki cukrowe, rośliny strączkowe od  zasiewu lub wysadzenia do ich zbioru – od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę, suszę, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne;
  • zwierzęta gospodarskie: bydło, konie, owce, kozy, drób, świnie – od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę oraz w wyniku uboju z konieczności.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi określa w drodze rozporządzenia maksymalne sumy ubezpieczenia na każdy rok. Jednakże producent rolny może zawrzeć umowę ubezpieczenia na sumy niższe niż określone w rozporządzeniu. W takiej sytuacji składka z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia będzie odpowiednio niższa.