PFHBiPM
Aktualności

Spotkanie z Niemieckim Związkiem Przemysłu Mleczarskiego

Dorota Śmigielska | | Rynek mleka

W dniu 7 września 2021 roku Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka gościła delegację z Verband Deutscher Milchwirtschaft z Panem Karstenem Schmalem na czele. VDM (Niemiecki Związek Przemysłu Mleczarskiego) został założony w 1874 roku. Głównym zadaniem VDM jest „reprezentowanie i promowanie interesów przemysłu mleczarskiego”. Jako okrągły stół w branży VDM działa na wszystkich poziomach – od produkcji mleka i przetwórstwa mleka po marketing produktów mlecznych.

Przedstawiciele obu organizacji spotkali się również z Panem Ryszardem Bartosikiem Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podczas spotkania omówiono bieżącą sytuację na rynku mleka, szanse i wyzwania, które stawiają przed producentami mleka nowe unijne strategie między innymi „Od pola do stołu”.

Po spotkaniu w Ministerstwie delegacja niemiecka miała możliwość zapoznać się również z ofertą PFHBiPM, skierowaną do polskich producentów mleka. Goście zwiedzali laboratorium oceny mleka oraz laboratorium genetyczne w Parzniewie (Region Oceny Centrum).