PFHBiPM
Aktualności

Spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

| Informacje

W związku z pogarszającą się sytuacją polskich producentów mleka, w dniu 11 sierpnia 2023 roku Zespół ds. Mleczarstwa, utworzonego w ramach Porozumienia Rolniczego, w którego skład wchodzą: Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Polska Izba Mleka,  Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich – Związek Rewizyjny, Związek Polskich Przetwórców Mleka, Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy, Związek Pracodawców, Eksporterów i Importerów Produktów Mleczarskich, Federacja Związków Zawodowych Pracowników Mleczarstwa, Krajowa Rada Izb Rolniczych, zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o spotkanie.

W dniu 29 sierpnia 2023 roku Pan Robert Telus Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi spotkał się z Panem Leszkiem Hądzlikiem Prezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Przewodniczący Zespołu ds. Mleczarstwa oraz z Panem Mirosławem Borowskim Wiceprezes Krajowej rady Izb Rolniczych, Wiceprezes Zespołu ds. Mleczarstwa.

Prezydent PFHBiPM podkreślił, że Zespół ds. Mleczarstwa podpisuje się pod wszystkimi, wcześniej zgłoszonymi, przez Porozumienie dla Mleczarstwa postulatami dotyczącymi m.in. możliwości rozliczania zysku przez zakłady przetwórcze w ciągu 2 lat, skrócenie czasu wypłaty VAT z 60 do 30 dni, systemu kaucyjnego oraz celów recyklingowych.

Ponadto, wnioskowano o powołanie zespołu do rozmów z sieciami handlowymi oraz włączenie do listy objętych wsparciem jako energochłonne, również te mleczarnie które produkują sery. Branża mleczarska poprosiła Ministra o wsparcie działań mających na celu zwiększenie eksportu produktów mlecznych na nowe rynki zbytu, w tym Korea Południowa i Wietnam.

Pan Leszek Hądzlik oraz Mirosław Borowski przedstawili trudną sytuację producentów mleka związaną z suszą oraz niskimi cenami mleka surowego. W wielu gospodarstwach już dziś brakuje pasz objętościowych, co może się przyczynić to tego, że hodowcy będą rezygnować z produkcji mleka.