PFHBiPM
Aktualności

Spotkanie Federacji Gospodarki Żywnościowej RP z Prezydium Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

| Informacje

W dniu 26 kwietnia odbyło się spotkanie Federacji Gospodarski Żywnościowej z Prezydium Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W spotkaniu uczestniczyli Kazimierz Plocke,  Piotr Głowski, Kazimierz Gwazdowski, Robert Telus oraz przedstawiciele branż: cukiernicze, wyborów czekoladowych, mleka, owoców i warzyw.

Podczas spotkania wymieniono poglądy na temat spraw bieżących i przyszłych wyzwań.

Przedstawiciele organizacji branżowych zwrócili uwagę m.in. nowe techniki genomowe, które zgodnie z przepisami są traktowane jak GMO, co utrudnia wprowadzanie na rynek nowych odmian. Podniesiono również temat zakazu stosowania GMO. Zakaz ma obowiązywać od 1 stycznia 2025 roku. Temat GMO w Polsce toczy się już od 20 lat, a termin wejścia zakazu w życie był już kilkakrotnie przekładany. Kolejne poruszane kwestie dotyczyły Funduszu Ochrony Rolnictwa, ustawy hiszpańskiej, Prezydenci Polskiej w Radzie Unii Europejskiej, przepisów dotyczących opakowań i systemu kaucyjnego, połączenia instytucji w jedna agencje bezpieczeństwa żywności oraz poziomu organizacji poziomej rolników.

Kazimierz Plocke zaznaczył, że w przypadku zakazu stosowania GMO, już tyle razy termin obowiązywania został przekładany, że powinien być zupełnie usunięty z ustawy. W nowej WPR prawdopodobnie środki na nowe techniki genomowe prawdopodobnie zostaną zwiększone. W planach jest zorganizowanie wspólnego posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Klimatu i Środowiska w sprawie opakowań. Jeśli chodzi o jedna agencję do spraw bezpieczeństwa żywności to temat wraca od kilku lat. Przykład zboża z Ukrainy pokazał słabości polskich służb. Prace w tym temacie wrócą na wokandę.