PFHBiPM
Aktualności

Rozmowy na wysokim szczeblu

Radosław Iwański | | Informacje

3 lipca br. doszło do długo oczekiwanego spotkania, zapowiedzianego podczas Narodowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu.

W tym dniu prezydenci Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka: Leszek Hądzlik, Andrzej Steckiewicz i Krzysztof Banach zostali przyjęci przez Jana Krzysztofa Ardanowskiego, ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Tematem spotkania były dotacje dla hodowców bydła i producentów mleka z budżetu państwa na postęp biologiczny. Wymieniono argumenty, rozmawiano o przyszłości hodowli bydła mlecznego. Polska Federacja podtrzymała swoje stanowisko wobec wstrzymania płatności.

Rozmawiano także o sytuacji w Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, której delegacji na Zjeździe wyborczym w kwietniu br. wybrali swoje władze. W związku z pojawiającymi się w mediach ze 100% kapitałem niemieckim informacjami obciążającymi kierownictwo PFHBiPM, prezydenci Polskiej Federacji wyrazili gotowość poddania się kolejnej drobiazgowej kontroli ze strony urzędników Ministerstwa Rolnictwa.

Obie strony rozmów podtrzymały wolę dialogu.