PFHBiPM
Aktualności

Rośliny bobowate w żywieniu bydła

Marlena Zaremba | | Ocena wartości użytkowej

Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Krzyżewie zaprosiła rolników na szkolenie na temat „Zastosowania roślin bobowatych grubonasiennych i soi w rolnictwie”. Spotkanie odbyło 24 listopada w Krzyżewie z Inicjatywy Białkowej COBORU. Nie mogło na nim zabraknąć naszych specjalistów.

Rozmawiano o agrotechnice i doborze upraw, przeanalizowano wyniki plonowania odmian roślin bobowatych grubonasiennych i soi na terenie województwa podlaskiego. Nasz doradca żywieniowy Krzysztof Dąbrowski w swojej prezentacji ocenił możliwości i perspektywy szerszego zastosowania nasion bobowatych w żywieniu krów mlecznych. Zwrócił uwagę na mniejszą atrakcyjność białka bobowatych z punktu widzenia wysokowydajnej krowy.

- Niska zawartość aminokwasów siarkowych (metioniny) i duży udział białka rozkładanego w żwaczu to główne przyczyny limitujące ten komponent w dawkach – mówił Krzysztof Dąbrowski.

Doradca wyraził nadzieję na prace hodowlane w kierunku nowych odmian, uwzględniających potrzeby wysokowydajnych krów i nowe technologie uszlachetniające białko z nasion bobowatych.