PFHBiPM
Aktualności

Relacja z Forum Hodowli Bydła

| Informacje

Podczas tegorocznych Targów Ferma w Łodzi odbyła się kolejna edycja Forum Hodowli Bydła – Produkcji Mleka i Żywca Wołowego. PFHBiPM w sobotę 16.02.2019 zorganizowała panel “Zwiększenie zysków z produkcji mleka z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć genetyki” moderowany przez dr. hab. Tomasza Strabla, dyrektora Centrum Genetycznego PFHBiPM. W jego ramach odbyły się 4 wykłady dotyczące różnych obszarów, w których możliwe jest zwiększenie zyskowności gospodarstw mlecznych poprzez odpowiednie ukierunkowanie pracy hodowlanej.

Na początek dr inż. Agnieszka Nowosielska, dyrektor Działu Hodowli PFHBiPM, pokazała jak hodowcy mogą wykorzystać genotypowanie do zarządzania swoim stadem. Warto pamiętać, że jest to najdokładniejszy sposób na poznanie wartości każdej jałówki. Ta wiedza o każdej samicy pozwala odpowiednio wybierać zwierzęta do dalszej hodowli, a także optymalnie zaplanować kojarzenia. Umożliwia to stosunkowo szybkie otrzymanie stada składającego się z krów o pożądanych przez hodowcę cechach. Z tego względu genotypowanie nie może być traktowane jako koszt, ale jest inwestycją w przyszłość stada.

W ramach kolejnego wystąpienia dr inż. Katarzyna Rzewuska z Centrum Genetycznego PFHBiPM przedstawiła korzyści jakie polscy hodowcy uzyskają w wyniku wdrożenia indeksu ekonomicznego. Jest to opracowane przez CGen narzędzie pozwalające wyrazić wartość hodowlaną zwierzęcia w złotówkach. Dopasowana do krajowych uwarunkowań ekonomicznych formuła indeksu umożliwi wkrótce selekcję samic i dobór buhajów w oparciu o zysk jaki mogą wygenerować w laktacji.

Następnie przedstawiono dwie bardzo ważne dla hodowców cechy, nad oceną których pracuje zespół Centrum Genetycznego. Pierwszą z nich są schorzenia racic, o których wspólnie mówili Krzysztof Bączkiewicz (CGen) i Karol Jaroch (korektor racic zaangażowany w projekt “CGen korekcja”). Hodowcy mogli się dowiedzieć, jak wyszukiwać krowy z problemami w swoim stadzie dzięki ocenie mobilności, a także jak organizacja korekcji racic wpływa na zdrowotność racic w stadzie. Ważnym elementem na drodze do zdrowych racic jest wykorzystanie w zarządzaniu stadem zestawień pokorekcyjnych i raportów generowanych na podstawie informacji zarejestrowanych przez korektora w aplikacji “CGen korekcja”. Dzięki nim możliwe jest dopasowanie działań profilaktycznych i naprawczych do sytuacji występującej w danych stadzie. Polscy hodowcy z niecierpliwością oczekują również wdrożenia indeksu zdrowotności racic. Przedstawione wyniki wstępnych analiz genetycznych pokazujące, że schorzenie, dla których je przeprowadzono jest odziedziczalne, dają nadzieję na realne prowadzenie w naszym kraju selekcji w kierunku zdrowszych racic.

Natomiast w prezentacji zatytułowanej "Ograniczenie ryzyka trudnych porodów z wykorzystaniem genetyki" przedstawione zostały wyniki pracy zespołu CGen dotyczącego oceny wartości hodowlanej dla przebiegu porodu. Słuchacze mogli dowiedzieć się jak skutecznie ograniczyć ryzyko wystąpienia trudnych porodów, wykorzystując do tego buhaje o najwyższej wartości hodowlanej dla przebiegu porodów. Zaprezentowano odziedziczalność dla cechy przebiegu porodów oraz wskazano najważniejsze aspekty i korzyści wynikające z wykorzystywania genetyki w pracy hodowlanej.

Wszystkich hodowców zainteresowanych poprawą opłacalności produkcji mleka dzięki genetyce zapraszamy na II Forum Genetyczne, planowane jesienią 2019. Więcej szczegółów wkrótce na stronie www.cgen.pl/forum-genetyczne.

Ponadto zachęcamy do wyszukiwania w rankingu najlepszych buhajów, których nasienie jest dostępne na stronie www.cgen.pl/indeksy.