PFHBiPM
Aktualności

Pytanie dnia: Jakie są statusy reprodukcyjne samic w SOLu?

Izabela Trochimiuk | | SOL – Pytanie dnia

W programie SOL krowy i jałówki mają przyporządkowane statusy reprodukcyjne, informujące, w jakiej fazie cyklu rozrodczego się znajdują. Pozwala to wyszukiwać zwierzęta o danym statusie reprodukcyjnym, a na pulpicie widnieją wykresy podsumowujące liczebność poszczególnych grup reprodukcyjnych.

  • Cielna – krowa/jałówka, która ma wpisany pozytywny wynik badania na cielność. Użytkownik musi sam zarejestrować odpowiednią informację, przy pomocy odpowiedniej funkcjonalności programu.
  • Spoczynek – to krowa w okresie spoczynku poporodowego lub jałówka, która nie osiągnęła jeszcze wieku odpowiedniego do krycia. Użytkownik może ustawić liczbę dni spoczynku poporodowego oraz minimalny wiek krycia jałówek.
  • Do badania – chodzi tutaj o wykonanie badania ginekologicznego, w celu ocenienia, czy samica nadaje się do krycia. Krowa otrzymuje ten status po upływie określonej liczby dni od wycielenia - którą można ustawić samodzielnie.
  • Do krycia – status ten otrzymują jałówki, które osiągnęły wiek odpowiedni do krycia. Można go również ustawić ręcznie dla krów i dla jałówek w Karcie jałówki – krowy (opcja „Zmiana statusu reprodukcyjnego”).
  • Pokryta – status ten nadawany jest od momentu zarejestrowania pokrycia. Obowiązuje aż do upłynięcia liczby dni podanej jako minimalna liczba dni od pokrycia do kontroli cielności.
  • Krycie haremowe – status ten jest nadawany samicy umieszczonej w haremie.
  • Kryta nieskutecznie – status nadawany jest samicom, którym wpisano negatywny wynik badania na cielność.
  • Nie kryć – użytkownik może sam nadać samicy taki status, bezterminowo lub na określony czas (opcja „Zmiana statusu reprodukcyjnego”).
  • Do kontroli cielności – status automatycznie otrzymują samice, którym upłynęła odpowiednia liczba dni od pokrycia (możliwe do ustawienia przez użytkownika).