PFHBiPM
Aktualności

Pytanie dnia: Jak zostać użytkownikiem Modułu INSEMINATOR? Cz.2

Izabela Trochimiuk | | SOL – Pytanie dnia

Deklaracja wypełniona i przesłana, kody otrzymane, moduł włączony, seria zaświadczeń uzupełniona – możemy teraz skoncentrować się na wprowadzeniu inseminacji – oczywiście na każdym dowolnym urządzeniu z dostępem do Internetu.

  • W Karcie Jałówki-Krowy, po kliknięciu przycisku „Nowe pokrycie/ruja”, wyświetli się formatka, w której możemy wprowadzić wszystkie dane dotyczące inseminacji.

W przypadku wpisywania ponownej inseminacji w tej samej rui, pojawi się sugestia, aby wpisać reinseminację. Po jej zaakceptowaniu, zostanie ona zapisana na oddzielnym zaświadczeniu. Reinseminację można wpisać także klikając na niebieski przycisk (na rysunku zaznaczony kółkiem).

  • Numer kwitu – kolejny – zostanie nadany automatycznie, automatycznie również zostanie odnaleziony właściwy numer kartoteki.

Sprawdzają się także tutaj „pokrycia grupowe”, kiedy to każda z krów zostanie wprowadzona do Rejestru inseminacji jednym przyciskiem „Zapisz”, ale każda pod swoim nr zaświadczenia i nr kartoteki.

Wprowadzone pokrycia pojawią się w Rejestrze inseminacji jako „do wysłania” i, jeśli wszystkie wprowadzone dane okażą się poprawne, zostaną o północy wysłane do SYMLEK-u.

Ważne! Edycja pokrycia jest możliwa cały czas – poprawki zostaną ponownie wysłane do SYMLEK-u i nadpisane.

Wszystkie zaświadczenia można w razie potrzeby łatwo wydrukować. Wystarczy zaznaczyć odpowiedni zabieg (lub kilka zabiegów), po czym kliknąć „Drukuj zaświadczenia”. Jednakże nie ma potrzeby drukowania ich po każdym zabiegu, ponieważ SOL spełnia rolę elektronicznego rejestru krów i jałowic unasienionych.