PFHBiPM
Aktualności

Pytanie dnia: Jak znaleźć poszukiwane zwierzę?

Izabela Trochimiuk | | SOL – Pytanie dnia

Na pulpicie programu SOL zawsze widoczne są diagramy kołowe ze statusem reprodukcyjnym krów i jałówek oraz podsumowanie stanu zwierząt w gospodarstwie w formie tabelki.  Często jest tak, że opisane statusy samic są wystarczające, jednak czasem istnieje potrzeba by znaleźć zwierzęta według bardziej szczegółowych kryteriów.

Podstawowym narzędziem do wyszukiwania zwierząt jest wyszukiwarka „znajdź zwierzę”, do której można przejść bezpośrednio z pulpitu lub z menu z boku ekranu.

Po naciśnięciu „znajdź zwierzę”, wyświetli się tak zwana mała wyszukiwarka, dzięki której można znaleźć zwierzę na podstawie jego numeru kolczykowego lub oborowego, nazwy lub rodzaju zwierzęcia. Dostępna jest także opcja wyszukiwania spośród zwierząt archiwalnych

Mała wyszukiwarka pozwala także na znalezienie zwierząt po fragmencie numeru lub nazwy.

Przykładowo. Jeśli wpiszę w pole „numer” konkretną liczbę, np. 342, program wyszuka wszystkie zwierzęta, które mają w swoim numerze kolczykowym taką kombinację cyfr. Analogicznie działa to w stosunku do numerów oborowych.

Taka sama zasada ma zastosowanie w nazwach zwierząt. Wpisując jej fragment w okienko, program wyszuka wszystkie zwierzęta, które zawierają taką kombinację liter.

„Mała wyszukiwarka” pozwala znaleźć konkretne zwierzę, u którego np. chcemy coś sprawdzić.

Do zaawansowanych poszukiwań zwierząt służy tak zwana „duża wyszukiwarka”, którą można uruchomić poprzez kliknięcie na „więcej warunków” w „małej wyszukiwarce” lub z menu programu, z zakładki „wybór zwierząt”/„wybierz zwierzęta”.

Sprawdźmy to - chcę znaleźć wszystkie krowy, które są co najmniej w trzeciej laktacji, i które osiągnęły wydajność co najmniej 30 kg na próbnym doju, w odpowiednich zakładkach wybieram wyznaczone przeze mnie kryteria. Po wciśnięciu przycisku wyszukaj, pojawia się lista krów spełniających podane przeze mnie kryteria.

W każdej chwili mogę wrócić do swoich warunków wyszukiwań i je edytować, ponieważ nie zostają one usunięte nawet po wyjściu całkowitym z okna wyszukiwarki.

Ponadto bardzo łatwo jest znaleźć naniesione przez nas kryteria wyszukiwań, ponieważ tytuł zakładki, w której została wybrana jedna z opcji, zostaje podkreślony, a obok pojawia się rysunek ołówka i notatnika, natomiast edytowane pole zostaje zakreślone na fioletowo.