PFHBiPM
Aktualności

Pytanie dnia: Jak zadbać o poprawny zapis pochodzenia zwierząt w SOL-u?

Izabela Trochimiuk | | SOL – Pytanie dnia

Nie od dziś wiadomo, że program Stado OnLine ma ułatwiać i skracać pracę, której ogrom wykonują każdego dnia hodowcy. Trzonem hodowli zwierząt jest ich rozmnażanie – wiadomo więc, że to właśnie zapisy na temat inseminacji – czyli o pochodzeniu zwierząt – mają dużą wartość.

Kiedy hodowcy korzystają z usług inseminatora z zewnątrz, to właśnie dzięki niemu otrzymują informacje na temat wykonanych pokryć w swoim stadzie. Pokrycia takie są przekazywane z systemu Symlek do programu SOL raz dziennie, dlatego też opóźnienia powstałe przy pojawieniu się tych informacji w SOL-u mogą wynikać z czasu, w jakim inseminator je zarejestrował. Warto też tu wspomnieć, że sam inseminator powinien niezwłocznie wprowadzić go do systemu.

W celu „kontrolowania” rzetelności informacji, hodowca może samodzielnie prowadzić zapisy, poprzez odnotowywania w SOL-u daty, buhaja i osoby wykonującej zabieg. Stworzona notatka w SOL otrzymuje status „własna” i jest oznaczona skrótem WLA. Dopiero gdy pokrycie zostanie zarejestrowane w systemie Symlek, a informacja taka dotrze do programu SOL, jej status zmieni się na potwierdzone (PTW).

Dlaczego warto to robić?

Program SOL tworzy zestawienia zabiegów, które zostały wpisane przez hodowcę wraz z tymi, które zostały wprowadzone przez inseminatora, a co za tym idzie do systemu Symlek. Dzięki temu program wskazuje sztuki, które powinny mieć zarejestrowane pokrycie w Symleku – a nadal go nie mają. Wykaz ten dostępny jest w zakładce Rozród → Pokrycia niepotwierdzone. Świadomym tych informacji hodowcom, pozostaje skontaktować się ze swoim inseminatorem w celu wyjaśnienia takiej sytuacji.