PFHBiPM
Aktualności

Pytanie dnia: Jak sprawdzić usunięte lub zmienione zapisy w SOL?

Izabela Trochimiuk | | SOL – Pytanie dnia

Program SOL to wielki notatnik. Jako, że występuje w wersji elektronicznej, wydaje się, że wszystko zapisane jest tam na czysto – bez skreśleń i przepisywań tak jak w zwykłym zeszycie papierowym. To wszystko prawda, jednak to, co zostało w SOL-u zmienione, nie ginie w przestrzeni – cały czas jest możliwość sprawdzenia tego.

W jaki sposób sprawdzić historię zmian?

Wybierając z pulpitu niebieski prostokąt „Ostatnie zdarzenia” lub „Ostatnie zdarzenia” z zakładki Wykazy, otworzy się lista zapisanych zdarzeń w gospodarstwie. W ostatniej kolumnie widnieje tytuł „wersja ostatnia” a w niej wszystkie wiersze wypełnione są słowem „Tak”. Oznacza to, że wszystkie wymienione na liście zdarzenia są wersją aktualną.

Aby zobaczyć inne zapisy niż te obowiązujące, wystarczy w warunkach wyszukiwania odznaczyć checkbox „Wersja ostatnia”. Wtedy też na liście pojawią się pierwotnie zapisane zdarzenia, które nie są już obowiązujące.

Checkbox o takim samym działaniu ale pt. „wersje wszystkie”, znajduje się również w historii zdarzeń w Karcie jałówki-krowy.

Do czego wykorzystać nieaktualną wersję zdarzeń?

Dzięki temu można zobaczyć historię zmian wprowadzonego zdarzenia, a w przypadku usunięcia – sprawdzić co i dlaczego zostało wprowadzone i usunięte. W ten sposób żaden zapis w SOL nie zostanie pominięty.