PFHBiPM
Aktualności

Pytanie dnia: Jak przemieszczać i ubywać zwierzęta w SOL?

Izabela Trochimiuk | | SOL – Pytanie dnia

Zwierzęta w SOLu możemy przemieszczać w obrębie i poza gospodarstwem. To pierwsze będzie wykonalne jeżeli w SOLu jest stworzona struktura gospodarstwa. Wtedy też możliwe jest przenoszenie zwierząt pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami.

W tym celu wybieramy z menu głównego PRZEMIESZCZENIA ZWIERZĄT, a w niej opcję PRZEMIESZCZENIE WEWNĘTRZNE. Zaznaczamy na liście zwierzęta, które chcemy przemieścić, po czym klikamy przycisk [PRZEMIESZCZENIE WEWNĘTRZNE]. W wyświetlonej formatce wpisujemy datę przemieszczenia oraz wskazujemy lokalizację do której przenosimy te zwierzęta.

Przemieszczenia można dokonać również z każdej innej listy zwierząt – w tym celu należy kliknąć szaro-niebieski przycisk działań grupowych i wybrać opcję „Przemieszczenie wewnętrzne”.

Przemieszczenie pojedynczego zwierzęcia można zarejestrować także bezpośrednio z jego Karty, wybierając zakładkę OBRÓT, a w niej przycisk [PRZENIEŚ].

Ta sama funkcjonalność, która służy do rejestrowania przeniesienia zwierzęcia z jednej lokalizacji do innej (tzn. fizycznego przemieszczenia zwierzęcia), używana jest także do zmiany grupy technologicznej, do której przypisane jest zwierzę oraz numeru obory SYMLEK.

W obu przypadkach rejestrowana zmiana nie wiąże się z fizycznym przemieszczeniem („przepędzeniem”) zwierzęcia w inne miejsce.

Przemieszczenie wewnętrzne służy także do zmiany numeru IRZ zwierząt będących w gospodarstwie, o ile występuje w nim więcej niż jeden numer.

Natomiast przemieszczenia poza obręb gospodarstwa wiążą się z ubyciem zwierząt. Opcja ta dostępna jest w zakładce PRZEMIESZCZENIA ZWIERZĄT ⇒ UBYCIE. Wypełnienie krótkiej formatki, w której trzeba podać datę ubycia i jego powód, sprawi, że zwierzę zostanie przeniesione do zwierząt archiwalnych w gospodarstwie.