PFHBiPM
Aktualności

Pytanie Dnia: Jak przekazywać zgłoszenia do ARiMR za pomocą SOLa?

Izabela Trochimiuk | | SOL – Pytanie dnia

Moduł pozwala na przekazywanie zgłoszeń do ARiMRu za pośrednictwem SOLa. Jeśli w SOL wprowadzamy ubycie rozumiane jako przemieszczenie z siedziby stada lub do siedziby stada (kupno, sprzedaż, czy inne przemieszczenie ze zmianą IRZ), generowane jest zgłoszenie przemieszczenia, jeśli rejestrujemy cielę w SOL – generowane jest zgłoszenie urodzenia, a jeśli wprowadzamy padnięcie- powstaje zgłoszenie padnięcia. Do decyzji użytkownika pozostaje, kiedy zgłoszenie zostanie przekazane oraz jakie dane mają być przesłane.

Czyli, gdy wycieli się krowa i rejestrujemy cielę –  zgodnie ze wskazówkami SOL w formatce „Rejestracja cielęcia”, w module IRZ w SOL automatycznie powstaje rekord (wiersz), w którym widzimy wspomniane wyżej, uzupełnione kolumny.  To, że nie widzimy tu wszystkich danych, wymaganych do wypełnienia Zgłoszenia wg. wskazówek ARiMR, nie znaczy, że ich nie ma. Jeśli chcemy to sprawdzić, klikamy w opcję „Edytuj” w  niebieskim kwadraciku, który pojawia się  z lewej strony kolczyka. Dane przesłane w Zgłoszeniu możemy zweryfikować także w samym portalu IRZ Plus.

 

Jeśli pominiemy jakieś dane podczas rejestracji cielęcia, w Rejestrze w kolumnie „Kompletność” pojawi się informacja, że Zgłoszenie jest „niekompletne”. Gdy wszystkie informacje są wprowadzone, pojawia się komunikat „OK”.

Podobnie, gdy w SOL wpisujemy przemieszczenie lub ubycie zwierzęcia, to, jeśli nie pominiemy żadnych danych, których wymaga program, kompletne zgłoszenie wygeneruje się w rejestrze.

Wystarczy teraz zaznaczyć w kwadraciku z lewej strony dany rekord (wiersz z kolczykiem zwierzęcia) do wysyłki i kliknąć „Zgłoś do ARiMR”.

Możemy zaznaczyć jeden – lub kilka wierszy, wszystkie zaznaczone zgłoszenia zostaną wysłane.