PFHBiPM
Aktualności

Pytanie dnia: Jak działa kalendarz w SOL? Cz. 2

Izabela Trochimiuk | | SOL – Pytanie dnia

Prace umieszczone w Kalendarzu dzielą się na trzy rodzaje. Rodzaj pracy uzależniony jest od tego, czy jest ona przypisana konkretnemu zwierzęciu, czy nie, a także od sposobu, w jaki ustalany jest termin wykonania danej pracy (wpisywany bezpośrednio przez użytkownika, czy ustalany przez program).


Praca rutynowa

– jest to praca, którą program przypisuje zwierzętom według schematu ustalonego przez użytkownika. Sposób tworzenia takiej pracy jest opisany na poniższym filmie.

 

Praca indywidualna

– jest to praca, która sam użytkownik przypisuje bezpośrednio wskazanemu zwierzęciu. Sposób tworzenia takiej pracy jest opisany na poniższym filmie:

Praca ogólna

 nie jest przypisywana żadnemu konkretnemu zwierzęciu – dotyczy ona natomiast wskazanej lokalizacji. Sposób jej tworzenia jest opisany na poniższym filmie: