PFHBiPM
Aktualności

Pytanie dnia: jak dodać nowego pracownika do gospodarstwa SOL?

Izabela Trochimiuk | | SOL – Pytanie dnia

W SOLu jest kilka rodzajów pracowników. W każdym gospodarstwie obowiązkowy jest GUG, czy Główny Użytkownik Gospodarstwa, którym staje się automatycznie osoba podająca swoje dane w zgłoszeniu do SOLa. Tytuł ten nie jest niezbywalny i jeśli zachodzi taka potrzeba, można GUGiem „mianować” kogo innego. Jednak nie samym GUGiem żyje SOL, są jeszcze inni pracownicy.

Pierwszym z nich jest „Użytkownik SOL”. Jest to osoba, która ma największe uprawnienia – chyba, ze GUG mu je odbierze. Można go dodać za pomocą przycisku „Dodaj pracownika”.

 

Następnie należy wypełnić formatkę dodawania pracownika podając jego imię, nazwisko, mail, login. Możliwe do określenia są również role, które będą określały zadania jakie ma dany użytkownik w gospodarstwie wykonywać.

 

Z tego samego przycisku można dodać tzw. „Obsługę gospodarstwa”. Wystarczy tylko zmienić radiobutton znajdujący się nad formatką. Jest to typ pracownika, którego dodajemy dla własnej informacji o tym, kto w gospodarstwie pracuje, co wykonuje czy też kontakt do danej osoby – można zapisać numer telefonu w formatce.

Przewagą użytkownika nad obsługą gospodarstwa jest możliwość logowania się na korzyść użytkownika. Osoba ta, jeśli ma nadane odpowiednie uprawnienia, może wykonywać większość takich samych czynności jak GUG – np. zapisywać zdarzenia, dodawać zwierzęta, czy tworzyć prace w kalendarzu.

Ostatnim pracownikiem jest tzw. „Użytkownik z zewnątrz”, czyli osoba, która została Użytkownikiem gospodarstwa w innym SOL gospodarstwie, a teraz prosi o dostęp do innego SOLa. Taką osobą może być np. weterynarz. Jest to pracownik, który ma wgląd do kilku gospodarstw SOL, ale uprawnienia ma nadane w każdym gospodarstwie zgodne z tymi, które nadał mu GUG.