PFHBiPM
Aktualności

Pytanie dnia: Gdzie znaleźć wyniki testów PAG w SOLu?

Izabela Trochimiuk | | SOL – Pytanie dnia

Badanie cielności testem PAG – jest dodatkową usługą wykonywaną z próbki mleka pobranego w czasie rutynowego próbnego doju. Badanie opiera się na określeniu glikoprotein ciążowych (ang. Pregnancy Associated Glycoproteins – PAG) i jest możliwe:

  • począwszy od 28 dnia po pokryciu,
  • od 60 dnia po ostatnim wycieleniu.

Testom cielności PAG będą podlegały krowy wytypowane przez hodowcę, i spełniające oba powyższe warunki łącznie.

Zlecenie testów cielności PAG możliwe jest dwoma sposobami:

  • W ramach próbnego doju – wystarczy wskazać zootechnikowi, które krowy mają być badane;
  • Poza próbnym dojem – hodowca samodzielnie pobiera próbki mleka, od wybranych krów, do zamówionych uprzednio w laboratorium PFHBiPM fiolek wraz z kodami kreskowymi i formularzami identyfikacyjnymi.

Wyniki testów PAG dla poszczególnych krów widoczne są w zakładce Rozród → Wyniki testów PAG. Po wejściu w tę opcję, pojawia się okienko wyszukiwarki, tabelka ze wszystkimi wynikami oraz lista zwierząt biorąca udział w tym badaniu cielności. Cyfry zawarte w tabelce są aktywne, więc kliknięcie w nie spowoduje wyświetlenie się listy zwierząt odpowiadającej klikniętej cyfrze.