PFHBiPM
Aktualności

Pytanie Dnia: Gdzie znaleźć najpotrzebniejsze dokumenty SOLa? Cz. 2.

Izabela Trochimiuk | | SOL – Pytanie dnia

Czas na dokumenty, które można generować w programie a forma ich przetrzymywania – papierowa czy elektroniczna pozostaje do decyzji użytkownika.

Pierwszym i najważniejszym jest „Wykaz zdarzeń”. Oczywiście jest on wymagany do druku, jednakże w innych okolicznościach przekazywany niż deklaracje z poprzedniego wpisu.  Znaleźć go można w zakładce Dokumenty, na pierwszej pozycji po kliknięciu w tą zakładkę.

Kolejnym dokumentem, dostępnym w tej samej zakładce tylko na ostatniej pozycji są karty cieląt do uzupełnienia. Za pomocą tej opcji można zarejestrować cielaki, które urodziły się w gospodarstwie, a którym od razu nie był nadany numer podczas wycielenia ich matki

Wciąż świeżą „opcją” do wygenerowania w programie jest elektroniczna Karta Jałówki-Krowy, czyli eKJK. Zawiera ona podstawowe informacje o samicy począwszy od jej rodowodu, przez wartości hodowlane czy wycielenia aż po pokrycia ze wszystkich laktacji. Karta ta jednak nie jest oficjalnym potwierdzeniem pochodzenia zwierzęcia, ponieważ poświadczenie takie jest zawarte tylko w świadectwie zootechnicznym. eKJK ma na celu ułatwienie dostępu do wszystkich informacji na temat zwierzęcia w jednym, zgrabnym dokumencie.

Co jeszcze można generować w SOLu? Tak szczerze, to wszystko. Każdy systemowy jak i każdy utworzony przez użytkownika wykaz można zapisać i pobrać w formie PDFu lub pliku Excel. Praktycznie w każdej zakładce pojawia się z prawej strony ekranu pomarańczowa ikonka z białą strzałką skierowaną do dołu, która umożliwia pobranie listy.

Zachęcamy do korzystania ze wszystkich dokumentów możliwych do generowania elektronicznie. Mamy nadzieję, że możliwość utworzenia ich online ułatwia codzienną pracę :).