PFHBiPM
Aktualności

Pytanie Dnia: Gdzie znaleźć najpotrzebniejsze dokumenty SOLa? Cz. 1.

Izabela Trochimiuk | | SOL – Pytanie dnia

Mówiąc o dokumentach mam na myśli tutaj dokumenty, których oryginał w postaci papierowej jest wymagany do użytkowania programu, ale też wspomnę o innej – niekoniecznie papierowej dokumentacji. Zaczynamy :).

Pierwszym i najistotniejszym dokumentem jest „Deklaracja SOL”, która stanowi aneks do umowy ocenowej, ze względu na fakt, że program jest wliczony w cenę usługi. W ciągu 60 dni od daty utworzenia gospodarstwa SOL należy dostarczyć wypełnioną i podpisaną deklarację użytkownika, którą można oddać zootechnikowi na próbnym doju lub przekazać osobiście/pocztą do najbliższego oddziału PFHBiPM.

Kolejna papierowa wersja to „Deklaracja korzystania z modułu Inseminator”. Umożliwia ona uzyskanie loginów i kodu, który uruchamia moduł INSEMINATOR w gospodarstwie SOL.

Ostatnim wymaganym fizycznie dokumentem jestRezygnacja korzystania z programu, którątak jak w przypadku deklaracji należy podpisać i przekazać zootechnikowi na próbnym doju lub dostarczyć osobiście pocztą do najbliższego oddziału PFHBiPM. Jak sama nazwa wskazuje, należy ją wypełnić w przypadku, gdy użytkownik nie chce dłużej korzystać z programu, dlatego też powinien on złożyć pisemną rezygnację.