PFHBiPM
Aktualności

Pytanie dnia: Do czego wykorzystać znaczniki?

Izabela Trochimiuk | | SOL – Pytanie dnia

W poprzednim wpisie omówiona została dokładnie „mała i duża wyszukiwarka”, która umożliwia zaawansowane odnalezienie i wskazanie zwierząt według kryteriów takich jak nazwa buhaja, którym była krowa kryta, numer laktacji czy ilość mleka udojonego na próbnym doju. Dzisiaj krótko o tym, do czego można to wykorzystać.

Program SOL umożliwia nadanie zwierzętom znaczników, czyli etykiet, które mogą te zwierzęta wyróżniać, w zależności od potrzeb w gospodarstwie. Umożliwia to oznaczenie zwierząt w celu ich szybkiego odnalezienia czy nadania działań typu zabiegi albo inne prace ogólne. Ponadto, jedno zwierzę może mieć nadanych kilka znaczników w przeciwieństwie do np. grup technologicznych, w przypadku których zwierzę może przynależeć tylko do jednej z nich.

W menu w zakładce „wybór zwierząt”, widoczna jest opcja „znaczniki”. Aby dodać nowy znacznik, należy wybrać zielony przycisk „dodaj znacznik”. W okienku należy uzupełnić jego nazwę oraz nieobowiązkowo opis. Po kliknięciu przycisku zapisz, nowo utworzony znacznik pojawia się na liście.

Kiedy znacznik został utworzony, można przejść do wyboru zwierząt. Klikam na „wybierz zwierzęta” w zakładce „wybór zwierząt”, po czym pojawia się tzw. „duża wyszukiwarka”. Chciałabym utworzyć znaczniki krów, które są pierwiastkami, o indeksie PF minimum 130, które zostały pokryte buhajem NOBLE – będą to samice pod szczególną obserwacją. W zakładce [rodzaj, wiek, grupa], w pierwszym polu o nazwie [rodzaj zwierzęcia], wybieram krowa, w zakładce [laktacja, status prod.] wpsiuję nr laktacji od 1 do 1. W zakładce [rozród] uzupełniam nazwę buhaja, a w [hodowli i rodowodzie], uzupełniam indeks PF od 130.  

Po naciśnięciu przycisku „wyszukaj” pojawiła się lista zwierząt spełniające moje kryteria. Za pomocą niebieskiego prostokąta z checkboxem, zaznaczam wszystkie zwierzęta z listy. Drugim niebieskim przyciskiem wybieram opcję [nadawanie znaczników].

W widocznym oknie możemy nadać znaczniki. Wybieram utworzony przez mnie wcześniej znacznik  i go klikam. Następnie wybieram zielony przycisk [nadaj]. Po udanej operacji, pojawiła się  informacja o nadaniu znaczników.  

Aby zobaczyć zwierzęta z nadanymi znacznikami, w menu programu wybieram zakładkę [wybór zwierząt] a następnie [zwierzęta ze znacznikami].

W warunkach wyszukiwania wybieram znacznik. Pojawia się lista oznaczonych zwierząt, którą możemy zapisać i wydrukować.

Fakt przypisania znaczników zwierzętom jest widoczny także w karcie jałówki-krowy lub buhaja w lewym dolnym rogu w zakładce podstawowe informacje.

Także z poziomu karty istnieje możliwość nadawania i odbierania znaczników. W tym celu klikam w niebieski kwadrat z trzema kropkami i wybieram [zmiana znacznika]. Ponownie pojawia się okno umożliwiające jego nadanie.

W celu odebrania znacznika zwierzęciu, zaznaczam go i wybieram czerwony przycisk [odbierz]. Po zatwierdzeniu informacji o jego odebraniu, z karty jałówki-krowy zniknął znacznik.

Znaczniki to narzędzie całkowicie uzależnione od hodowcy. Sam program nie nadaje ani też nie usuwa automatycznie znaczników.