PFHBiPM
Aktualności

Pytanie dnia: czym są wskaźniki rozrodu?

Izabela Trochimiuk | | SOL – Pytanie dnia

W tym zestawieniu prezentowane są istotne, z punktu widzenia zarządzania rozrodem w stadzie, wskaźniki, które można znaleźć w zakładce Analizy → Rozród → Wskaźniki rozrodu.

 

Po kliknięciu w nie, ukazuje się tabelka i wykres. Zapisane są w nich najważniejsze wskaźniki rozrodu:

  • Okres międzywycieleniowy (dni) – czyli średnia liczba dni pomiędzy poszczególnymi porodami; parametr ten dotyczy jedynie krów starszych, które rozpoczęły przynajmniej drugą laktację,
  • Pierwsza ruja – ile dni po wycieleniu wystąpiła ruja,
  • Pierwsze krycie – ile dni po wycieleniu zostało wykonane pierwsze krycie,
  • Okres międzyrujowy (dni) – średnia liczba dni między rujami,
  • Okres międzyciążowy (dni) – średnia liczba dni od wycielenia do następnego skutecznego zacielenia; wskaźnik ten informuje o czasie, w którym krowa zachodzi w ciążę,
  • Okres usługi (dni) – średnia liczba dni usługi inseminatora, od pierwszej inseminacji do pierwszego skutecznego zacielenia – jeśli krowa jest zacielona już po pierwszej inseminacji, wskaźnik ten wynosi 0,
  • Indeks zacielania – stosunek liczby kryć u zacielonych samic do liczby tych samic,
  • Indeks inseminacyjny – stosunek liczby wykonanych kryć ogółem do zacieleń; dotyczy to zarówno krów, które wciąż są w stadzie, jak i tych, które już ubyły,
  • Wskaźnik niepowtarzalności (%) – procentowy udział krów, które w ciągu 60 dni po pierwszym unasiennieniu nie powtórzyły rui, a co za tym idzie – są cielne.

Jeśli chcemy zobaczyć szczegółowy rozkład danych odpowiedniego wskaźnika (z wyjątkiem indeksów i wskaźnika niepowtarzalności), należy kliknąć na wiersz z tą daną lub na szary prostokąt z rysunkiem wykresu. Pod tabelą znajduje się lista, której zawartość jest tożsama z tabelą (np. jeżeli klikamy w wiersz „Okres międzyciążowy” to na liście pod spodem wyświetlają się krowy, które są brane pod uwagę przy obliczeniach oraz ich indywidualne okresy międzyciążowe). Z tego poziomu możemy również wejść do interesującej nas karty jałówki–krowy lub przeglądać je grupowo.

Nad zestawieniem jest wyszukiwarka umożliwiająca ustawienie warunków – można wybrać, czy analiza ma dotyczyć krów czy jałówek, określić przedział czasowy, numer laktacji oraz lokalizację zwierząt. Możemy dodatkowo uwzględnić zwierzęta ubyłe z gospodarstwa.