PFHBiPM
Aktualności

Pytanie dnia: Czym jest deklaracja SOL?

Izabela Trochimiuk | | SOL – Pytanie dnia

Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego do programu SOL, nowy użytkownik otrzymuje kilka maili powitalnych – z loginem, hasłem, pierwszymi krokami po zalogowaniu się do SOLa czy też instrukcją korzystania z modułów – ARiMR i INSEMINATOR.

W pierwszym mailu znajduje się także informacja o deklaracji SOL, a także sam dokument w postaci załącznika. W ciągu 60 dni od daty utworzenia gospodarstwa SOL należy dostarczyć wypełnioną i podpisaną deklarację użytkownika. Jest ona aneksem do umowy ocenowej, ze względu na fakt, że program jest wliczony w cenę usługi. Dokument można oddać zootechnikowi na próbnym doju lub przekazać osobiście / pocztą do najbliższego oddziału PFHBiPM.

Skąd te 60 dni? To czas, jaki należy wykorzystać w celu przetestowania SOLa – sprawdzić czy program spełnia oczekiwania, czy jest przydatny i czy chce się dalej korzystać z usługi. Jeśli tak, wystarczy wypełnić, podpisać i przekazać deklarację do naszego oddziału.

W przeciwnym razie – niedostarczenia deklaracji wynikającej z braku chęci korzystania z programu lub pospolitego niedopatrzenia – dostęp do programu zostanie wyłączony. Szybkie dostarczenie deklaracji przywróci dostęp do programu.

Deklaracja dostępna jest na stronie: stadoonline.pl/index.php/dokumenty/