PFHBiPM
Aktualności

Pula krów do szacowania oczekiwanego inbredu zaktualizowana

CGen | | Hodowla

Oczekiwany inbred potomstwa pomaga zorientować się na ile dany buhaj jest spokrewniony z populacją samic. Centrum Genetyczne PFHBiPM wykonało coroczną aktualizację puli krów, która jest wykorzystywana do obliczeń oczekiwanego inbredu potomstwa. Aktualizacja polega na wyborze reprezentatywnej grupy samic, które spełniają kryteria wiekowe typowego kojarzenia w populacji i zestawienie ich z aktywnymi rozrodczo buhajami. Coroczna aktualizacja tej listy umożliwia dokładniejsze odzwierciedlenie spodziewanego inbredu potomstwa w populacji krów rasy PHF. Pozwala hodowcy na wybór buhaja o innym pochodzeniu aniżeli jego krowy, co ułatwia kojarzenie z ograniczaniem inbredu.