PFHBiPM
Aktualności

Przygotowania do „Brexitu”

Dorota Śmigielska | | Rynek mleka

Komisja przyspiesza kampanię przygotowawczą „brak porozumienia” dotyczącą ceł adresowaną do przedsiębiorstw w UE

W związku z ryzykiem wyjścia Wielkiej Brytanii z UE 30 marca 2019 r. bez osiągnięcia porozumienia, Komisja Europejska przyspieszyła prace nad kampanią informacyjną pt. „brak porozumienia” adresowaną do przedsiębiorstw unijnych. Kampania dotyczy ceł i podatków pośrednich np. VAT.  

Kampania  powinna ułatwić informowanie przedsiębiorstw, które chcą prowadzić wymianę handlową  z Wielka Brytanią również po Brexicie, o działaniach, jakie należy podjąć, by konsekwencje zmian były możliwie jak najłagodniejsze. Przygotowanie się do tego, że Zjednoczone Królestwo stanie się państwem trzecim, jest sprawą najwyższej wagi, jeśli chcemy uniknąć poważnych zakłóceń w działalności unijnych przedsiębiorstw. Unijny komisarz do spraw gospodarczych i finansowych, podatków i ceł, stwierdził: W miarę jak zbliża się 29 marca, rośnie ryzyko Brexitu bez porozumienia. Komisja Europejska i krajowe organy celne dokładają wszelkich starań, by móc wprowadzić kontrole przepływu towarów między UE i Wielką Brytanią. Jest to konieczne do ochrony unijnych konsumentów i rynku wewnętrznego. Dużo zależy od tego, czy przedsiębiorstwa prowadzące handel ze Zjednoczonym Królestwem będą na bieżąco z przepisami celnymi, które w przypadku braku porozumienia zaczną obowiązywać od pierwszego dnia po Brexicie. Czas ucieka, dlatego pragniemy udzielić im wsparcia za pośrednictwem kampanii informacyjnej.

Przedsiębiorstwa, które chcą przygotować się do scenariusza zakładającego brak porozumienia i nadal prowadzić wymianę handlową z  Wielką Brytanią, powinny:

  • ocenić, czy ich zasoby ludzkie i możliwości techniczne pozwolą na zastosowanie się do procedur i przepisów celnych, np. do „reguł preferencyjnego pochodzenia”,
  • badać, jakie formalności (pozwolenia celne, wpis do rejestru) mogą ułatwić im prowadzenie handlu,
  • dowiedzieć się w krajowym organie celnym, jakie inne działania przygotowawcze można podjąć.

W państwach członkowskich od dłuższego czasu prowadzone są, przy wsparciu Komisji, prace przygotowawcze, których celem jest zapewnienie, by wszystko w obszarze infrastruktury celnej i logistyki jest gotowe na wypadek spełnienia się scenariusza zakładającego brak porozumienia. Ratyfikacja umowy o wystąpieniu pozostaje celem i priorytetem Komisji. Stoi ona jednak pod znakiem zapytania.

W związku z tym zainteresowane strony, a także organy krajowe i unijne muszą przygotować się na dwa możliwe scenariusze:

  • jeżeli umowa o wystąpieniu zostanie ratyfikowana przed 30 marca 2019 r., prawo UE przestanie obowiązywać w stosunku do Wielkiej Brytanii i na terenie tego państwa 1 stycznia 2021 r., tj. po upływie 21–miesięcznego okresu przejściowego; Umowa o wystąpieniu przewiduje możliwość jednorazowego przedłużenia okresu przejściowego o maksymalnie rok lub dwa lata.
  • jeżeli natomiast umowa o wystąpieniu nie zostanie ratyfikowana przed 30 marca 2019 r., nie będzie okresu przejściowego, a prawo UE przestanie obowiązywać w stosunku do Zjednoczonego Królestwa i na terenie tego państwa od 30 marca 2019 r. Ten drugi scenariusz określa się mianem „scenariusza zakładającego brak porozumienia” lub „twardym brexitem”.

Komisja przyjęła 19 grudnia 2018 r. plan działań awaryjnych i szereg środków ustawodawczych; m.in. odnośnie do ceł. W przypadku scenariusza zakładającego brak porozumienia towary pochodzące z Wielkiej Brytanii lub do niego przywożone będą traktowane jako przywóz z / wywóz do państwa trzeciego. Oznacza to, że formalności i kontrole celne będą stosowane przy przywozie i wywozie. Cło, VAT i akcyza będą pobierane przy przywozie, a wywóz do Zjednoczonego Królestwa będzie zwolniony z podatku VAT. Ponadto Komisja rozpoczęła wizyty w 27 państwach członkowskich UE, aby upewnić się, że opracowywanie krajowych planów awaryjnych jest w toku, i w razie potrzeby udzielić wyjaśnień na temat procesu przygotowania.