PFHBiPM
Aktualności

Przepisy „covidowe” nie zaburzą rynku

Dorota Śmigielska | | Informacje

9 listopada doszło do spotkania przedstawicieli sektora mleczarskiego z rządowym centrum bezpieczeństwa oraz centrum zarządzania kryzysowego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie włączenia sektora mleczarskiego w skład infrastruktury krytycznej.


Spotkanie miało charakter zdalny, a jego uczestnicy porozumiewali się przez narzędzia video. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Porozumienia dla mleczarstwa. Z ramienia Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka w spotkaniu uczestniczył Pan Leszek Hądzlik Prezydent PFHBiPM oraz Dorota Śmigielska. Wszyscy Sygnatariusze Porozumienia dla mleczarstwa oraz przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa zgodzili się, że sektor mleczarski jest kluczowy w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego dla polskich obywateli. Pan Marcin Hydzik Prezes Zarządu Związku Polskich Przetwórców Mleka zaznaczył, że w dobie pandemii włączenie zakładów przetwórczych w infrastrukturę kryzysową jest niezmiennie ważne. W marcu Ministerstwu Rolnictwa została przekazana ustawa niemiecka, która mogłaby posłużyć jako wzór do stworzenia polskich przepisów. Obecnie w Polsce jest 127 operatorów infrastruktury, którzy zapewniają kluczowe usługi dla ciągłości funkcjonowania państwa. Pan Mieczysław Mosakowski z Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zaznaczył, że na chwile obecną wpisanie podmiotów przetwarzających mleko do infrastruktury kryzysowej niesie za sobą więcej obowiązków niż korzyści dla branży. Ministerstwo Rolnictwa zdaje sobie sprawę, że sektor rolno-spożywczy jest niezmiernie ważny i dokłada wszelkich starań aby wszelkie nowe przepisy Covidowe nie zakłóciło funkcjonowania rynku. Już teraz sektor może korzystać z elastyczności zatrudnienia pracowników, na granicach Unii Europejskiej są utworzone zielone korytarze dla transportu żywności. Pan Leszek Hądzlik i Pan Edward Bajko zgodnie zaznaczyli, że zarówno dla przetwórców jak producentów mleka najważniejsze jest to, aby nie zaburzyć odbiorów surowca od hodowców, a zakładom przetwórczym umożliwić normalne funkcjonowanie. Już dziś przepisy prawne umożliwiają zakładom produkującym żywność pewne odstąpienie od przepisów kodeksu pracy, np. wydłużenie godzin pracy pracownikom, pracę w weekendy i święta. Prezydent Hądzlik pokreślił, że wielu hodowców oddaje mleko do zakładów, które znajdują się w innym województwie i nawet przy zwiększaniu obostrzeń związanych z pandemia trzeba im tą możliwość zapewnić. Przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zobowiązali się, że dołożą wszelkich starań aby nowe przepisy Covidowe nie zaburzyły funkcjonowania łańcucha dostaw w branży mleczarskiej.