PFHBiPM
Aktualności

Przełożenie pokroju krów na wyniki w hodowli i użytkowaniu

Jarosław Pindel | | Hodowla

Z danych Polskiej Federacji Hodowców i Producentów Mleka wynika, że w latach 2012–2020 przeciętna wydajność krowy zwiększyła się o 1427 kg mleka (z 7396 do 8823 kg) przy jednoczesnej poprawie budowy ocenionych pierwiastek.

  • Średnia ogólna ocena za pokrój pierwiastki w rasie PHF w roku 2012 to 79,4 pkt, aby w roku 2020 wynosić już 81,0 pkt,
  • podobnie wyglądała poprawa w poszczególnych kategoriach oceny, rama ciała 80,4 do 83,2 pkt,
  • siła mleczności 80,4 do 81,6 pkt,
  • nogi i racice 79,5 do 80,8 pkt,
  • wymię 79,4 do 80,0 pkt.

Z tego wynika, że istnieje bardzo silny związek pomiędzy eksterierem a produkcją bydła, potwierdzają to również w swoich pracach Wójcik i Guliński. Sugerują, że istnieje duży związek pomiędzy kalibrem i obwodem klatki piersiowej a produkcją mleka poprzez poprawę oceny ogólnej o 2 odchylenia standardowe, wzrasta w laktacji standaryzowanej na 305 dni o 1188 kg mleka.

Pokrój ma również wpływ na jakość uzyskiwanego mleka, a mianowicie odpowiednio zbudowane wymię zmniejsza ryzyko zapaleń a tym samym zawartość komórek somatycznych. U krów, które mają położone wymię ponad 60 cm od podłoża względem tych z położeniem do 50 cm częstotliwość infekcji bakteryjnych maleje czterokrotnie. Długowieczność, która stanowi wskaźnik efektywności użytkowania i określana jest przez długość użytkowania krowy zależy pośrednio od jej budowy. Krowy, które otrzymały optymalną ocenę w skali liniowej za zawieszenie przednie były użytkowane średnio o ponad 330 dni dłużej względem tych które otrzymały najniższą ocenę za ten element. Bardzo duże znaczenie na brakowanie ma również więzadło środkowe wymienia i postawa nóg z boku, zwierzęta, które otrzymują oceny odległe od optymalnej są brakowane dwukrotnie częściej niż te z pożądanymi cechami budowy.

Pamiętajmy, że bardzo ważnym punktem w selekcji bydła jest również eliminowanie zwierząt z wadami budowy, gdyż to w dużym stopniu przyczynia się do spadku mleczności oraz wpływa negatywnie na czas użytkowania. Wady budowy niezależnie od innych czynników, są przyczyną spadku produkcyjności mlecznej, od 90–806 kg w stosunku do krów o prawidłowym pokroju. Należy więc pamiętać, że pokrój jest ważnym elementem w pracy hodowlanej i każdy hodowca powinien być świadomy pokroju swojego stada i tylko te charakteryzujące się najlepszym eksterierem widzieć w roli kandydatek na matki przyszłych pokoleń.